Qualcomm przegrywa kolejny raz spór z UE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał wczoraj wyrok dotyczący sporu jaki toczą ze sobą znana firma Qualcomm – jeden z wiodących producentów układów scalonych - z unijnymi organami nadzoru antymonopolowego.

Qualcomm

Qualcomm przegrał tę walkę, gdyż TSUE potwierdziło prawo unijnych organów regulacyjnych do wglądu w posiadane przez tę firmę dane, które mogą być dowodem w toczącym się od jakiegoś czasu sporze między tymi dwoma podmiotami.

Po przegraniu tego sporu w 2017 roku pierwszej instancji, Qualcomm wniósł w 2019 roku odwołanie do TSUE, które zostało w tym tygodniu rozpatrzone negatywnie. A gra toczy się o dużą stawkę, gdyż Qualcomm został w ostatnich trzech latach ukarany dwoma grzywnami o ogólnej wysokości 1,2 mld euro za to, że wykorzystywał swoją pozycję na tym rynku w walce z konkurencją – w tym między innymi z Intelem - w niezgodny z prawem sposób.

Zobacz również:

Analitycy są zgodni co do tego, że wyrok wzmocni pozycję Komisji Europejskiej w wielu innych dochodzeniach antymonopolowych, jakie obecnie toczy. Jest to bowiem precedens, który każdy sąd będzie musiał wziąć pod uwagę przy rozpatrywaniu w przyszłości podobnych spraw.

Konsekwencje tego wyroku mogą być poważne, gdyż spór będzie mieć zapewne ciąg dalszy. Unijne organy nadzoru antymonopolowego uzyskają bowiem teraz dostęp do kolejnych poufnych danych będących w posiadaniu firmy Qualcomm, które mogą posłużyć do postawienie jej kolejnych zarzutów.


TOP 200