QR Tekst wkracza do policji

Firma Malkom w ub.r. wygrała przetarg na system biurowy i pocztę elektroniczną dla policji.

Firma Malkom w ub.r. wygrała przetarg na system biurowy i pocztę elektroniczną dla policji.

Umowę podpisano 15 marca br. Przedmiotem kontraktu jest zintegrowany pakiet biurowy, autorskie rozwiązanie firmy Malkom zawierające sześć aplikacji m.in. QR-Tekst, QR Plan, QR Boss oraz system poczty elektronicznej Hewlett-Packard. Licencja zakupiona przez policję upoważnia do instalacji pakietu biurowego dla 3,5 tys. użytkowników i poczty elektronicznej dla 1,5 tys. W umowie planuje się także dalsze zakupy na wynegocjowanych warunkach. Nie ujawniono ogólnej wartości kontraktu.

Zarówno zintegrowany pakiet biurowy, jak i poczta elektroniczna będą wykorzystywane przez komendy policji w całym kraju. Ich wdrożenie potrwa kilka miesięcy i będzie poprzedzone szeroko zakrojoną akcją szkoleniową. Zdaniem Zbigniewa Malińskiego, pierwsze robocze uruchomienia systemów możliwe są w wytypowanych komendach jeszcze latem br.


TOP 200