QR Tekst dla Windows v. 2.0

QR-Tekst dla Windows jest chlubnym wyjątkiem wśród krajowych edytorów tekstu. Program warszawskiego Malkomu (firmy, która od 1987 r. jest znana z tworzenia aplikacji biurowych dla systemów DOS, XENIX, SCO UNIX, HP UX oraz SUN OS), utrzymał się na rynku mimo ostrego naporu konkurencji i został uhonorowany godłem "Teraz Polska". Edytor jest też często wykorzystywany w administracji państwowej i samorządowej.

QR-Tekst dla Windows jest chlubnym wyjątkiem wśród krajowych edytorów tekstu. Program warszawskiego Malkomu (firmy, która od 1987 r. jest znana z tworzenia aplikacji biurowych dla systemów DOS, XENIX, SCO UNIX, HP UX oraz SUN OS), utrzymał się na rynku mimo ostrego naporu konkurencji i został uhonorowany godłem "Teraz Polska". Edytor jest też często wykorzystywany w administracji państwowej i samorządowej.

Z pewnym niedowierzaniem przystępowałem do testowania nowej wersji QR Tekstu. Liczyłem wprawdzie, że po blisko dwóch latach przygotowań, program okaże się nietuzinkowy, lecz w głębi duszy wątpiłem, by aplikacja, która może stawać w szranki z Wordem czy Ami Pro została stworzona przez krajowych programistów.

Instalacja

Program instalacyjny jest dobrze opracowany. Oferuje on procedurę ekspresową lub definiowaną przez użytkownika. Ta druga umożliwia pominięcie instalacji tych elementów (filtry, słowniki), które nie będą w przyszłości

wykorzystywane.

QR Text zajmuje wyjątkowo mało miejsca na dysku, pełna wersja wymaga 4 MB, a konfiguracja minimalna wraz z polskimi pomocami ortograficznymi, tylko 2,9 MB.

Pierwszy rzut oka

Po uruchomieniu QR-Tekstu widać wyraźnie, że mamy do czynienia z nowoczesnym i nie odbiegającym od współczesnych standardów edytorem. Obsługę programu ułatwia bogata kontekstowa pomoc, wyposażone w podpowiedzi paski narzędziowe, "pędzel" służący do szybkiego formatowania, funkcja autotekstu, obsługa poczty elektronicznej przez interfejs MAPI, automatyczne dopasowywanie skali wyświetlania dokumentu do aktualnych wymiarów okna oraz funkcje szybkiej modyfikacji parametrów akapitu.

W QR-Tekście, podobnie jak w większości Windowsowych edytorów, użycie myszy ułatwia i przyspiesza operacje edycji. Tak jest np. z formatowaniem akapitu, gdzie wstawianie, zmiana położenia i usuwanie tabulatorów, a także zmiana marginesów i ustalanie wcięcia pierwszego wiersza, odbywa się za pośrednictwem wstawiania, przesuwania i kasowania myszą znaczników na linijce okna dokumentu. Podobnie rozwiązano przenoszenie i kopiowanie tabel, rysunków czy fragmentów tekstu, odbywa się to przez zaznaczenie bloku i przeciągnięcie go myszą w inne miejsce czy zmianę szerokości szpalt tabeli, która osiągana jest przez wybranie szpalty i przesunięcie jej marginesów w nowe położenie.

Program potrafi korzystać z OLE (niestety tylko 1.0). Możliwe jest wprowadzanie do dokumentów grafiki w formatach: WMF, BMP, TIFF, GIF, EPS, WMF, TGA, PCX. QR Tekst oferuje też funkcje szybkiego podglądu rysunku (WYSIBYG), co przyspiesza wybór właściwego pliku.

Po polsku

QR Tekst jest programem polskim, dlatego też przetwarzanie tekstów wspomagane jest przez pomoce językowe, których na próżno szukać w pakietach konkurentów. Dostępne są funkcje sprawdzania poprawności pisowni (słownik ortograficzny) oraz niezły słownik wyrazów bliskoznacznych. Siedmioletni "staż" na rynku wersji QR Tekst dla DOS i Unix sprawił, że narzędzia te odznaczają się wysoką jakością i niezawodnością.

Program posiada także słownik angielski, niemiecki i francuski oraz mechanizm tworzenia własnych słowników.

W praktyce

QR-Tekst ma niemal wszystkie cechy nowoczesnych procesorów tekstu. Oprócz podstawowych funkcji edycyjnych program pozwala na automatyczną generację spisów treści, tabel, rysunków oraz skorowidzów. Umożliwia on też definiowanie nagłówków i stopek oraz umieszczanie przypisów.

W pracy biurowej, najczęściej używanym sposobem przedstawiania danych jest tabela. Autorzy programu zadbali o bogate możliwości edycyjne oraz prostą i intuicyjną obsługę funkcji. Utworzenie nowej tabeli ogranicza się do naciśnięcia przycisku i zaznaczenia żądanej liczby wierszy oraz kolumn na graficznym schemacie.

Bazy, bazy

QR Tekst pozwala na umieszczenie w dokumencie pól do których można wstawiać informacje z baz danych, arkuszy kalkulacyjnych, plików lub automatycznie uaktualnianą datę. Program ma funkcje umożliwiające dostęp do baz danych z interfejsem SQL oraz pozwala na selekcjonowanie rekordów, na podstawie zadanego klucza.

Program jest jedynym w kraju edytorem umożliwiającym wstawianie do dokumentów informacji zawartych w plikach w formacie dBase o różnych sposobach kodowania polskich liter. Z pewnością więc będzie znakomitym narzędziem do prowadzenia korespondencji seryjnej (druk listów, zaproszeń etc).

Import, export

Program posiada możliwość zapisywania i wczytywania plików w formatach wcześniejszych wersji QR-Tekst oraz najbardziej rozpowszechnionych edytorów dla DOS: WordPerfect, WordStar, Chiwriter, PC-Write, Tag.

Ciekawostką QR-Tekstu jest możliwość eksportu plików do profesjonalnych systemów DTP, takich jak: Aldus Page Maker, QuarkXpress, Ventura Publisher oraz Cyfroset. W tym ostatnim przypadku QR Tekst jest jedynym edytorem w Polsce.

Makroinstrukcje

W celu przyspieszenia często wykonywanych czynności QR Tekst oferuje funkcje do tworzenia i edycji makropoleceń. Dzięki temu podczas operacji wprowadzania i wstępnego formatowania tekstu można obejść się bez pomocy myszy, a także przyspieszyć pracę. Makra pozwalają także na szybki dostęp do szerokiego zestawu znaków przy pomocy klawiszy funkcyjnych, bez konieczności uciekania się do zmiany konfiguracji Windows.

Wydruki

Jedną z podstawowych funkcji każdego edytora jest drukowanie dokumentów. Tu także QR-Tekst wykazuje wysokie walory użytkowe. Kliknięcie jednego przycisku pozwala obejrzeć jak dokument będzie wyglądał po wydruku - na ekranie pojawia się jedna lub dwie strony z tekstem i rysunkami. W oknie podglądu uwidocznione są marginesy, które można przesuwać przy użyciu myszy. Zaznaczany jest także obszar papieru, który fizycznie nie może być zadrukowany przez wybraną drukarkę.

Graficzny przycisk zapewnia bezpośredni dostęp do wszystkich parametrów związanych z formatem strony, a każda wykonana operacja może być cofnięta bez potrzeby wychodzenia z trybu podglądu. Przyciśnięcie lewego przycisku myszy powoduje wyświetlenie w prawym górnym rogu okna ze współrzędnymi punktu, znajdującego się pod kursorem, co ułatwia mierzenie aktualnego położenia na stronie.

Ponieważ QR Tekst drukuje wykorzystując wbudowane mechanizmy Windows, trudno tu mówić o jakości druku, jako specjalnym wyróżniku tego programu. Jako jeden z nielicznych edytorów posiada on jednak opcje druku dwustronnego oraz równoległego - kilka stron obok siebie.

QR Tekst dla Windows nie posiada co prawda wielu "wodotrysków", takich jak program graficzny czy specjalizowany edytor równań, jest jednak dobrze zintegrowany ze środowiskiem i przystosowany do wymagań polskich użytkowników. Program dysponuje narzędziami słownikowymi oraz filtrami dla wielu sposobów kodowania polskich znaków diakrytycznych. Dlatego też jest on poważnym konkurentem dla renomowanych edytorów zagranicznych. W konkretnych zastosowaniach biurowych, gdzie zgromadzono dokumenty utworzone przez wcześniejsze wersje programu, może okazać się on nie do zastąpienia.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200