QR-Biuro

Ostatnio pojawił się na rynku zintegrowany pakiet biurowy QR-Biuro dla Windows opracowany i oferowany przez polską firmę Malkom. QR-Biuro składa się z edytora tekstów QR-Tekst dla Windows v.2.0, arkusza kalkulacyjnego QR-Plan dla Windows v. 1.0 oraz OEM-owskiej wersji programu SnapGrafx v.1.0 PL firmy Micrografx. Pakiet jest tanim, ale zaawansowanym oprogramowaniem przeznaczonym do wykorzystania w pracy biurowej.

Ostatnio pojawił się na rynku zintegrowany pakiet biurowy QR-Biuro dla Windows opracowany i oferowany przez polską firmę Malkom. QR-Biuro składa się z edytora tekstów QR-Tekst dla Windows v.2.0, arkusza kalkulacyjnego QR-Plan dla Windows v. 1.0 oraz OEM-owskiej wersji programu SnapGrafx v.1.0 PL firmy Micrografx. Pakiet jest tanim, ale zaawansowanym oprogramowaniem przeznaczonym do wykorzystania w pracy biurowej.

QR Tekst dla Windows v.2.0

QR-Tekst posiada niemal wszystkie cechy wymagane od nowoczesnych procesorów tekstu. Jest przy tym edytorem polskim, co widać podczas przetwarzania tekstów napisanych w naszym języku. Użytkownik ma do dyspozycji różne pomoce językowe, jak np. funkcję sprawdzania poprawności pisowni przy użyciu słownika ortograficznego czy słownik wyrazów bliskoznacznych, w którym przejrzyście przedstawione listy synonimów blisko i daleko spokrewnionych, umożliwiają "wędrówkę" w poszukiwaniu najodpowiedniejszego wyrazu.

QR-Tekst posiada także słowniki angielski, niemiecki i francuski oraz oferuje mechanizm do tworzenia własnych słowników dla użytkowników korzystających z terminów specjalistycznych.

Dokładniejszy opis programu QR-Tekst 2.0 dla Windows przedstawiliśmy w Computerworld nr 10 z 6.03.1995.

QR-Plan dla Windows v.1.0

Arkusz kalkulacyjny QR-Plan dla Windows jest najmłodszym dzieckiem firmy Malkom. Pogram ten pod wieloma względami przypomina MS Excel 5.0, choć nie ma tak rozbudowanych mechanizmów edycyjnych i obliczeniowych jak program Microsoftu. Nie oznacza to wcale, iż QR-Plan jest aplikacją o małych możliwościach.

Najważniejszą cechą QR-Planu są jego bogate możliwości edycyjne. Program pozwala na edycję do 256 stron arkusza o rozmiarach 16 384 wiersze na 256 kolumn i udostępnia blisko 80 najpotrzebniejszych w pracy biurowej funkcji. Umożliwia on wypełnianie bloku serią danych, pozwala na usunięcie tylko formatu lub tylko wyrażeń z zaznaczonego bloku komórek, transpozycję wierszy na kolumny, ma też opcję pozwalającą na zastępowanie wyrażeń w formułach z możliwością ograniczenia obszaru poszukiwań i narzędzie, którego uaktywnienie pozwala na wskazywanie myszką adresów podczas edycji formuł. Dostępne są też: automatyczne sumowanie, automatyczne przeliczanie adresów podczas kopiowania i tzw. linki, czyli możliwość dołączania do aktywnego arkusza innych plików, które znajdują się na dysku.

Autorzy programu zadbali również o dobrą nawigację - można szybko przemieścić się do pierwszej albo ostatniej komórki w wierszu lub kolumnie, przejść do pierwszej lub ostatniej komórki zaznaczonego bloku, "skoczyć do..." dowolnego nazwanego obszaru itd. czy też zamrozić tytuły, by ułatwić sobie edycję.

QR-Plan ma poza tym możliwość zabezpieczenia pliku hasłem, przypisania mu "metryczki" oraz dwa tryby pracy - użytkownika (skrócone menu) i systemowy (nadający się do przygotowywania arkusza), co pozwala na znaczne uproszczenie jego obsługi i zwiększenie efektywności pracy w przypadku korzystania z zestawu "gotowców" np. przez sekretarkę lub księgową.

W przeciwieństwie do arkusza znanego z MS Works for Windows, QR-Plan potrafi samodzielnie obsługiwać bazy danych, tzn. tworzyć je, przeszukiwać, sortować wg zadanych kluczy, itd. Otwiera także i zapisuje pliki w formatach dBase, Lotus 1-2-3 i MS Excel. Niestety autorzy nie przewidzieli w nim tzw. formularzy, tzn. możliwości prezentowania na ekranie zawartości pojedynczych rekordów, toteż posługiwanie się bazą danych jest w QR-Planie raczej mało przyjemne.

Program jest wyposażony w narzędzia do analizy częstości występowania zadanej wartości, ma możliwość wykonywania prostych działań na macierzach oraz znacznie doskonalsze niż w MS Worksach wydruki. To ostatnia opcja pozwala, podobnie jak MS Excel, dowolnie skalować wydruk, automatycznie zmieścić zaznaczony fragment arkusza na zadanej liczbie stron oraz wskazać czy drukowanie ma się odbywać w porządku wiersze/kolumny, czy odwrotnie.

QR-Plan udostępnia skromny, ale dobrze dopasowany do zadań typowo biurowych zestaw funkcji. Należą do nich funcje statystyczne liczące np. odchylenie standardowe, średnią i wariancję, funkcje znakowe, pozwalające na proste operacje na tekstach (m.in. zamiana liter dużych na małe, trymowanie czy przekształcanie ciągu znaków na liczbę itd.), funkcje daty i czasu (m.in. teraz), funkcje logiczne (fałsz, jeżeli, lub, nie oraz i prawda), funkcje przeglądające (np. szukaj, wybierz), kilkanaście funkcji matematycznych oraz funkcje finansowe, takie jak np. PMV, CTERM, FV, PMT, znane użytkownikom arkuszy kalkulacyjnych.

Program daje możliwość tworzenia 10 rodzajów wykresów, na które składają się głównie odmiany linii, kół i słupków, co powinno wystarczyć do sporządzania typowych sprawozdań. Jeśli komuś te możliwości nie wystarczają to w odwodzie ma program Snapgrafx, który może oddać trudne do przecenienia usługi podczas sporządzania schematów blokowych i innych, podobnych ilustracji, choć niestety, posługując się wyłącznie QR-Tekstem i QR-Planem użytkownik będzie musiał się nieco pogimnastykować przed włączeniem ich do własnych dokumentów.

Blaski i cienie QR-Biura

Podczas kilkutygodniowej eksploatacji QR-Biura natknąłem się na kilka dziwnych ograniczeń tego pakietu oraz kilka cech, za które do dziś niezwykle go cenię. Z jednej strony bowiem programy wchodzące w jego skład nie zawsze działały tak jak powinny: (np. w QR-Tekście nie działała kombinacja Shift + strzałka służąca w Windows jak wiadomo do zaznaczania bloków tekstu, a w QR-Planie trudno mi było manipulować elementami wykresów podczas formatowania, z drugiej strony jednak, rozbudowane mechanizmy formatowania wydruków, eksportu i importu niestandardowych plików oraz pomocy językowych czyniły ten akurat zestaw programów wygodniejszym niż jakikolwiek inny.

Pakiet QR-Biuro ma niską cenę oraz relatywnie małe wymagania sprzętowe i jest interesującą ofertą dla polskich użytkowników.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200