QNX 4.1

W październiku kanadyjska Quantum Systems Software skierowała do sprzedaży nową wersję swojego Unixowego systemu operacyjnego czasu rzeczywistego QNX 4.1. Sama idea systemów czasu rzeczywistego (RT) opiera się na koncepcji mikrojądra (w QNX ma ono wymiary 8 kB). Nie jest natomiast konieczny w Unixach RT interpreter poleceń (shell). Komunikacja pomiędzy procesami dokonuje się na zasadzie równouprawnienia zadań, co ma tę zaletę, że skraca czas potrzebny procesorowi na podjęcie decyzji, które zadanie ma zacząć rozwiązywać.

W październiku kanadyjska Quantum Systems Software skierowała do sprzedaży nową wersję swojego Unixowego systemu operacyjnego czasu rzeczywistego QNX 4.1. Sama idea systemów czasu rzeczywistego (RT) opiera się na koncepcji mikrojądra (w QNX ma ono wymiary 8 kB). Nie jest natomiast konieczny w Unixach RT interpreter poleceń (shell). Komunikacja pomiędzy procesami dokonuje się na zasadzie równouprawnienia zadań, co ma tę zaletę, że skraca czas potrzebny procesorowi na podjęcie decyzji, które zadanie ma zacząć rozwiązywać.

Do nowości QNX 4.1 producent zaliczył 45 nowych narzędzi programistycznych z ogólnej liczby wszystkich 170 modyfikacji poczynionych w tej wersji. Z najważniejszych zmian należy odnotować otwartość QNX na sprzęt sieciowy - można równocześnie pracować na kartach Ethernet i Arcnet na tej samej maszynie. Zasobami sieciowymi zarządza się poprzez Network Manager, który wyposażono w cechy odporności na błędy (fault tolerance).

Warto wspomnieć, że firma Quantum prowadzi promocyjną sprzedaż swoich systemów dla celów edukacyjnych i w związku z tym, prawdopodobnie już niedługo ruszy instalacja systemu QNX 4.1 w pracowni dr. Krzysztofa M. Sachy, w Instytucie Automatyki Politechniki Warszawskiej. Przewidywana wartość transakcji wyniesie ok. 3 tys. USD. Planowany jest zakup 9 węzłów sieci z systemem QNX 4.1, programem Rundos, kompilatorem Watcom C, pakietem TCP/IP dla QNX 4.1 oraz osprzętem, w którego skład wejdzie m.in. aktywny koncentrator Arcnet.


TOP 200