QAD zmienia model działalności w Polsce

Wyłącznym przedstawicielem firmy QAD w Polsce zostanie wrocławska firma DSR. Lokalne biuro QAD skupi się na usługach globalnego wsparcia technicznego.

Piotr Rojek, dyrektor zarządzający w firmie DSR

"Pokażemy, że jednoznaczne zorientowanie na potrzeby firm produkcyjnych jest mocną stroną oprogramowania QAD, a zarazem źródłem wymiernych korzyści biznesowych".

Z dniem 15 marca br. spółka DSR, dotychczasowy partner wdrożeniowy QAD Polska, stanie się wyłącznym przedstawicielem amerykańskiego dostawcy rozwiązań biznesowych na naszym rynku. Spółka przejmie zespół konsultantów i odpowiedzialność za obsługę dotychczasowych klientów QAD w Polsce, realizację nowych wdrożeń, a także sprzedaż oprogramowania na polskim rynku. Oznacza to zmianę modelu działalności koncernu QAD w naszym kraju. "QAD na polskim rynku przechodzi z bezpośredniej obecności do modelu partnerskiego. My zajmiemy się obsługą lokalnego rynku, podczas gdy QAD Polska będzie koncentrowało się na obsłudze klientów globalnych" - mówi Piotr Rojek, dyrektor zarządzający w firmie DSR.

Wyspecjalizowana w rozwiązaniach wspierających kluczowe procesy w obszarze produkcji i logistyki wrocławska spółka przejmie cały zespół obecnego Działu Realizacji QAD Polska. Zostanie on połączony z Działem Usług firmy DSR. Liczącym ok. 30 osób zespołem pokieruje Paweł Daszkiewicz, dotychczas odpowiedzialny za realizację wdrożeń w QAD Polska. Dzięki temu zapewniona zostanie ciągłość realizacji trwających już projektów.

Odchudzony lokalny oddział QAD ma koncentrować się na usługach globalnego wsparcia technicznego. Wrocławskie centrum kompetencyjne pełni już teraz rolę regionalnego zaplecza merytorycznego dla użytkowników nowej wersji systemu QAD Enterprise Applications. "QAD Polska pozostaje największym biurem reprezentującym QAD w regionie EMEA dysponującym bardzo silnym zespołem w obszarze wsparcia technicznego, finansów, obsługi technicznej oraz rozwoju" - czytamy w oficjalnym komunikacie władz amerykańskiego koncernu.

Przejęcie kompetencji QAD Polska ma pomóc w rozszerzeniu dotychczasowej specjalizacji rynkowej firmy DSR i zbudowaniu kompleksowej oferty dostosowanej do specyficznych potrzeb przedsiębiorstw z polskiego sektora przemysłowego. "Warunki realizacji projektów i elastyczność kontraktowa lokalnej firmy są dużo szersze od tych, jakie jest w stanie zaoferować międzynarodowy koncern. Pokażemy, że jednoznaczne zorientowanie na potrzeby firm produkcyjnych jest mocną stroną oprogramowania QAD, a zarazem źródłem wymiernych korzyści biznesowych" - podkreśla Piotr Rojek. Przedstawiciele wrocławskiej spółki zapowiadają, że oprogramowanie QAD stanie się podstawą do dalszego rozwoju oferty kompleksowych rozwiązań wspierających działalność firm z sektora przemysłowego.

Klienci nie zauważą zmian

O powodach zmiany modelu biznesowego, roli polskiego biura QAD w nowej strukturze organizacyjnej, a także strategii dotyczącej produktów QAD na naszym rynku mówi Tim Conlon, odpowiedzialny w QAD za współpracę z partnerami w regionie Europy, Środkowego Wschodu i Azji.

Jakie są powody zmiany sposobu działania QAD na polskim rynku?

Przyznanie DSR statusu dystrybutora rozwiązań QAD w Polsce stanowi rozwój długoterminowego partnerstwa biznesowego. Nasze doświadczenia w krajach takich jak Czechy i Węgry potwierdzają, że dedykowany dystrybutor zapewnia najwyższy poziom efektywności w zakresie wsparcia dla aktualnych klientów, przy jednoczesnym rozwoju nowego biznesu.

Jaką rolę pełnić będzie QAD Polska w globalnych strukturach firmy?

QAD Polska będzie świadczyć kompleksowe usługi wsparcia technicznego i obsługi globalnych projektów On Demand. Godny podkreślenia jest fakt, że z pełnego wsparcia zespołu technicznego i programistycznego QAD Polska korzystać będzie również firma DSR. Moim zdaniem, stanowi to wyjątkową przewagę konkurencyjną. Polska pozostaje ważnym regionem dla firmy QAD. Podtrzymujemy nasze plany dotyczące zwiększenia zatrudnienia w naszym centrum kompetencyjnym.

W jaki sposób zmiany wpłyną na obsługę dotychczasowych klientów QAD w Polsce oraz strategię rynkową?

Nasi klienci w Polsce nie doświadczą żadnych zmian w poziomie dostarczanych usług przez QAD i DSR. Mogą natomiast oczekiwać wzmocnienia organizacyjnego w najbliższych tygodniach. Jesteśmy przekonani, że przyjęta strategia będzie stanowić swoisty motor wzrostu, co w efekcie pozwoli uzyskać większy udział w polskim rynku ERP w perspektywie pięciu lat.


TOP 200