QAD Enterprise Applications w dystrybucji leków

Zakończyło się wdrożenie systemu ERP w firmie Profarm PS. Spółka, która jest obecnie dystrybutorem na rynek polski produktów leczniczych takich firm, jak: AstraZeneca, MSD, Abbott, Pfizer, Baxter i Ipsen International, korzysta z systemu QAD EA m.in. w zakresie procesów magazynowych i transportowych, sprzedaży, zakupów oraz obsługi przetargów i działań finansowo-księgowych.

QAD Enterprise Applications w dystrybucji leków

W efekcie wdrożenia nastąpiło również uporządkowanie struktury analityki i syntetyki finansowej. Możliwe jest m.in. pełne korzystanie z wyceny wyrobów wg cen zakupów, co znacznie ułatwia rozliczenia księgowe i raportowanie. Wraz z wdrożeniem zintegrowanego systemu klasy ERP nastąpiło usprawnienie i odchudzenie procesów zakupowych i sprzedażowych. Dokonano również automatyzacji wysyłek na spedycji, co zapewniło pełną kontrolę nad wysyłanymi wyrobami oraz dostęp do historii dystrybucji, tras i poruszania się pojazdów. W zakresie logistyki system umożliwia precyzyjne ewidencjonowanie magazynu oraz obsługę wysokiego składu na potrzeby farmacji. "Zależało nam na zapewnieniu dostępu do przejrzystej i dokładnej informacji o sytuacji firmy. Chcieliśmy również uzyskać precyzyjne dane dotyczące zapotrzebowania rynku. Dzięki integracji danych z całej firmy teraz mamy pełny obraz sytuacji. Informacje nie dublują się i stanowią wiarygodną podstawę do podejmowania decyzji" - twierdzi Piotr Stęczniewski, prokurent w firmie Profarm PS. Szczególnym wyzwaniem była konieczność walidacji uruchomionego systemu pod kątem zgodności z zasadami GMP i GDP odpowiednio w zakresie procesów produkcji oraz przechowywania i dystrybucji farmaceutyków.

Zobacz również:


TOP 200