Python dla Microsoft .Net

Microsoft udostępnił wersję języka Python dla swojej platformy deweloperskiej .Net. Platforma ta oferuje wspólny interfejs i biblioteki powszechnie używanych funkcji, wspomagających pisanie aplikacji dla różnych wersji systemu operacyjnego Windows.

Interpretacyjny, obiektowy język programowania, taki jak open source Python, pozwala programistom zmniejszać stopień złożoności kodu, jaki muszą napisać tworząc aplikację, zamiast korzystania bezpośrednio z możliwości bibliotek runtime. W wersji beta 1 IronPython 1.0, Microsoft połączył oba te aspekty, integrując język programowania Python z Common Language Runtime (CLR) dla .Net i umożliwiając w ten sposób korzystanie z bibliotek .Net.

Kod źródłowy Python ma być dostępny w ramach Microsoft Shared Source Initiative. Nowe wersje beta IronPython maja być udostępniane co trzy tygodnie, jednak szczegółowy harmonogram nie został podany.

Zobacz również:


TOP 200