Pudełkowy portal Citrixa

Na początku czerwca Citrix zaprezentował oprogramowanie NFuse Elite, umożliwiające użytkownikom łatwy zdalny dostęp do aplikacji i zasobów korporacyjnej sieci.

Na początku czerwca br. Citrix zaprezentował nowy portal dostępowy NFuse Elite, umożliwiający użytkownikom łatwy dostęp do aplikacji i zasobów korporacyjnej sieci za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Oprogramowanie można wykorzystywać również bez konieczności integracji z platformą Citrix MetaFrame. Jak utrzymuje producent, dzięki prostocie instalacji i administrowania systemem, NFuse Elite jest pierwszym „pudełkowym” portalem korporacyjnym. Oprogramowanie jest przeznaczone dla małych i średnich firm oraz samodzielnych działów dużych korporacji.

Citrix Systems poinformował, że Sun Microsystems, na mocy zawartej z firmą umowy, będzie dystrybuował pakiet Citrix Nfuse Classic wraz z serwerem portalowym Sun ONE. Oprogramowanie to zapewnia dostęp przez Internet do aplikacji Windows, Java czy Unix działających na platformie Citrix MetaFrame. NFuse Classic będzie można wykorzystać do integrowania aplikacji klient/serwer z portalami informacyjnymi, stworzonymi na bazie oprogramowania Sun ONE. Integracja obu produktów pozwoli firmom na centralny dostęp do zasobów internetowych i aplikacji biznesowych.

Zobacz również: