Publikacja dokumentów zintegrowanych

Pakiet FrameMaker 3.0 for Windows oferowany przez firmę Frame jest, zdaniem twórców, pierwszym programem przeznaczonym na PC, integrującym w sobie cały proces wydawniczy.

Pakiet FrameMaker 3.0 for Windows oferowany przez firmę Frame jest, zdaniem twórców, pierwszym programem przeznaczonym na PC, integrującym w sobie cały proces wydawniczy.

Jest to pakiet zawierający w sobie procesor tekstu, program do łamania i składania, edytor grafiki, program do tworzenia publikacji książkowych, tworzenie tabel i wzorów matematycznych i łączenie hipertekstów. Uniwersalność pakietu podkreśla również zdolność edycji na platformach Windows, Macintosh, Next i Unix, przy czym powstałe zbiory są zgodne między sobą. FrameMaker zawiera mechanizmy typu OLE (Object Linking and Embedding), co pozwala na łatwe uaktualnianie zawartych w edytowanym dokumencie danych z innej aplikacji. Spośród wielu w pełni profesjonalnych możliwości pakiet ten umożliwia także tworzenie zbiorów graficznych o 24-bitowej kolorystyce, wstawianie grafiki do tekstu, edycję tekstu obracanego i skomplikowanych wzorów matematycznych, automatyczne zbieranie odnośników w rozdziałach i wiele innych. Zainteresowani możliwościami pakietu mogą otrzymać od twórcy bezpłatną wersję demo. FrameMaker jest dedykowany przede wszystkim użytkownikom publikującym dokumenty techniczne i/lub związane z biznesem.


TOP 200