Publiczne katalogi w Marketplanet

Z około miesięcznym opóźnieniem paltforma handlu elektronicznego Marketplanet uruchomiła system katalogów publicznych, zawierających prawie 11 tys. produktów. Oferta katalogowa dostępna jest już więc dla małych i średnich firm.

Na koniec października spółka Marketplanet zapowiadała uruchomienie publicznej oferty katalogowej zawierającej około 10 tys. produktów. Katalogi udostępniono na początku grudnia. Dotychczas na platformie działał system katalogów lokalnych, które testowane były przez głównego klienta platformy, Telekomunikację Polską SA.

Obecnie do platformy i składania zamówień poprzez Internet, mogą przystąpić małe i średnie firmy. W katalogach podmioty te znajdą 10,6 tys. produktów pogrupowanych w cztery branże: tworzywa sztuczne, sprzęt elektroniczny, meble oraz materiały biurowe. Obecnie Marketplanet przygotowuje się do uruchomienia pełnej obsługi finansowej i logistycznej zawieranych na platformie kontraktów.

Zobacz również:

  • 5 najistotniejszych zmian zgłoszonych przez e-Izbę w projekcie ustawy „Polska cyfrowa. Pakiet zmian 2022”

Na platformie przeprowadzono już ponad 100 aukcji, a wartość dokonanych w ich wyniku transakcji sprzedaży i zakupu towarów, przekroczyła kwotę 300 mln zł. Marketplanet działa poprzez system aukcyjno-katalogowy, dzięki któremu producenci i dostawcy różnego rodzaju usług i towarów mogą zabiegać o umowę z wybranym klientem platformy. Obecnie swoją ofertę na platformie zamieściło 18 dostawców. Przedstawiciele Marketplanet chcieliby przyłączyć kolejne 50 firm.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200