Publicdata S.A. skomputeryzuje Warszawę

Zarządy dzielnic Warszawy oraz władz miasta ustaliły, że powołają spółkę akcyjną Publicdata, z udziałem kapitału samorządowego i ewentualnie rządowego, która zajmie się opracowaniem kompleksowego systemu informatycznego obsługującego dzielnice - gminy i stolicę.

Zarządy dzielnic Warszawy oraz władz miasta ustaliły, że powołają spółkę akcyjną Publicdata, z udziałem kapitału samorządowego i ewentualnie rządowego, która zajmie się opracowaniem kompleksowego systemu informatycznego obsługującego dzielnice - gminy i stolicę.

Jak twierdzą inicjatorzy projektu, mógłby on stać się standardem dla gmin w całym kraju. Obecnie warszawskie gminy wyrywkowo informatyzują niektóre dziedziny swojej działalności, głównie księgowość, ewidencję ludności itp. Zadaniem spółki byłoby opracowanie kompleksowego systemu. Informatyzacja pomoże dzielnicom - gminom w sprawniejszym zarządzaniu, w pierwszej zaś kolejności w uporządkowaniu wpływów finansowych. Przykład Pragi Południe pokazuje, że informatyzacja może przysporzyć gminom środków. Wprowadzony tu system, finansowany w ramach pomocy przez rząd kandayjski, pozwolił na wykazanie, że ok. 20% południowopraskich nieruchomości nie jest opodatkowanych. Oznacza to, że do kasy gminnej nie trafia ok. 10 mld zł rocznie.

Pomysł powołania spółki Publicdata S.A. spotkał się z zainteresowaniem władz Barcelony. Podpisane wstępnie porozumienie zakłada pomoc tego miasta we wdrażaniu systemu, ale Hiszpanie chcą, by był on zastosowany nie tylko w Warszawie, ale i w całym kraju. Spółka Publicdata może być powołana do życia już we wrześniu, po podpisaniu porozumienia pomiędzy urzędem miasta i warszawskimi dzielnicami.


TOP 200