Przyznano nagrodę im. Witolda Lipskiego dla młodego naukowca w zakresie informatyki

Zwycięzcą tegorocznej, VI edycji konkursu o Nagrodę im. Witolda Lipskiego został dr Jarosław Byrka pracujący jako adiunkt w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, w Zakładzie Złożoności Obliczeniowej i Analizy Algorytmów.

Zainteresowania dr Jarosława Byrki badawcze koncentrują się wokół problemów tzw. optymalizacji dyskretnej. Stworzony przez niego algorytm będzie użyteczny m.in. przy projektowaniu sieci telekomunikacyjnych. "Najciekawsze dokonania dr Jarosława Byrki dotyczą aproksymacyjnego rozwiązywania dwóch klasycznych problemów. Pierwszy z nich to sformułowany w latach 60. problem lokalizacji, którego rozwiązaniem jest, w pewnym uproszczeniu, rozmieszczenie zasobów w sposób minimalizujący odległości do korzystających z nich klientów. Od lat 80. nad tym problemem pracowały całe tłumy naukowców, lecz nie udawało im się uzyskać znaczącego postępu. Algorytm dr Jarosława Byrki pozostaje najlepszym opublikowanym rozwiązaniem tego problemu. Drugi problem to problem tzw. drzewa Steinera polegający na, znów upraszczając, znalezieniu dla zadanego zbioru punktów najmniejszej sieci łączącej wszystkie te punkty" - mówi prof. Andrzej Tarlecki, przewodniczący Rady Nagrody. "Rozwiązania tych trudnych i ciekawych problemów algorytmicznych mają szereg praktycznych zastosowań, a laureatowi tegorocznego konkursu udało się znacząco poprawić dotychczasowe rozwiązania. Dr Byrka ma przy tym zdolność jednoczesnej pracy nad wieloma problemami z różnymi grupami współpracowników" - dodaje.

Dr Jarosław Byrka ukończył informatykę w 2004 r. na Uniwersytecie Wrocławskim. Studia doktoranckie odbył w Holandii, w Centrum vor Wiskunde en Informatica w Amsterdamie i w Technische Universiteit w Eindhoven, gdzie w 2008 r. obronił pracę doktorską. W czerwcu 2010 roku dr Byrka został laureatem nagrody wręczanej na amerykańskim Uniwersytecie Cambridge za najlepszą pracę przedstawioną podczas 42 Sympozjum Teorii Przetwarzania Danych, najważniejszej światowej konferencji na temat informatyki teoretycznej. Nagrodzona praca jest efektem współpracy dr Jarosława Byrki, Fabrizia Grandoniego, Thomasa Rothvossa i Laury Sanita z Politechniki Lozańskiej.

Zobacz również:

 • Biały Dom wyda zasady dotyczące sztucznej inteligencji
 • Jak sztuczna inteligencja wypada w testach kreatywnego myślenia? Wyniki amerykańskich badań

Konkurs o Nagrodę im. Witolda Lipskiego organizowany jest przez Fundację Rozwoju Informatyki, Polskie Stowarzyszenie dla Maszyn Liczących oraz Polskie Towarzystwo Informatyczne. Patronem nagrody jest przedwcześnie zmarły, wybitny polski informatyk dr hab. Witold Lipski, którego zainteresowania badawcze koncentrowały się wokół kombinatoryki, teorii wyszukiwania informacji i geometrii obliczeniowej.

Dotychczasowi laureaci nagrody

 • Marcin Bieńkowski, Uniwersytet Wrocławski
 • Mikołaj Bojańczyk, Uniwersytet Warszawski
 • Dariusz Dereniowski, Politechnika Gdańska
 • Łukasz Kowalik, Uniwersytet Warszawski
 • Adrian Kosowski, Politechnika Gdańska
 • Marek Klonowski, Politechnika Wrocławska
 • Filip Murlak, Uniwersytet Warszawski
 • Katarzyna Paluch, Uniwersytet Wrocławski
 • Piotr Sankowski, Uniwersytet Warszawski.
W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200