Przyszłość zależy od sieci

Aruba zaprezentowała nową wersję MAP (Mobile Access Point) oprogramowania do tworzenia szyfrowanych tuneli komunikacyjnych. Została ona wyposażona w zintegrowaną zaporę firewall, która umożliwia autentykację użytkowników zgodnie z obowiązującą w firmie polityką bezpieczeństwa. Oprócz tego zawiera nową funkcję tzw. podziału tuneli transmisyjnych (split tunneling), która pozwala na nawiązywanie bezpośrednich połączeń bezprzewodowych, np. z drukarką, bez udziału centralnego kontrolera sieci bezprzewodowej.

Cisco wprowadziło nowe aplikacje WCS (Wireless Control System) Navigator oraz UWN 4.1 (Unified Wireless Network), ale nie pokazało urządzeń Wi-Fi klasy 802.11n, jak wielu mniejszych producentów. Pod tym względem firma, mimo że jest jednym z najważniejszych promotorów nowego standardu, zachowuje rezerwę, a jej przedstawiciele podkreślają, że wprowadzanie sprzętu 802.11n jest wciąż obarczone ryzykiem i nie wiadomo, czy uda się zapewnić jego zgodność z ostateczną wersją specyfikacji.

Microsoft udostępnia protokół NAP

Microsoft otworzył nieco swą technologię NAP, publikując protokół wymiany danych. Umożliwia to wykorzystywanie informacji generowanych przez moduły agenckie NAP (standardowo obecne w systemie Vista) przez niezależne oprogramowanie serwerowe zarządzające i kontrolujące dostęp do sieci. Na implementację tego protokołu, obok własnego, zdecydowała się organizacja TCG (Trusted Computing Group), której kluczowy członek, firma Juniper Networks, już podczas Interop zaprezentowała dobrą współpracę swoich systemów NAC z klienckim oprogramowaniem Microsoftu.

Cisco WCS Navigator służy do centralnego zarządzania sieciami Wi-Fi, umożliwiając grupowanie kontrolerów Cisco w bardzo dużych sieciach bezprzewodowych zawierających nawet 20000 stacji dostępowych. Z kolei UWN 4.1 to nowa wersja oprogramowania do zarządzania kontrolerami sieci bezprzewodowej, wyposażona w funkcje lokalizacji etykiet z interfejsami radiowymi i tworzenia map z informacjami o ich położeniu, a także z dodatkowymi danymi udostępnianymi przez etykiety.

Meru, Siemens i Motorola zaprezentowały niezależnie oprogramowanie do śledzenia lokalizacji etykiet radiowych, a WhereNet nowe, uniwersalne bezprzewodowe etykiety WhereTag 4 integrujące dwie technologie Wi-Fi 802.11 oraz pasywny RFID (ISO 24730).

Meru X (z)RF High-Fidelity Location Manager to aplikacja zbierająca informacje z bezprzewodowych stacji dostępowych Meru i na ich podstawie tworząca mapy lokalizacji radiowych etykiet lub urządzeń klienckich. Podobne rozwiązanie zaprezentował Siemens Communications, jako nowy element rodziny HiPath. Jest to aplikacja Ekahau Positioning Engine, która umożliwia śledzenie w czasie rzeczywistym do 10 000 etykiet radiowych Wi-Fi.

Również Motorola uzupełniła oprogramowanie swoich przełączników RF7000 WLAN funkcjami lokalizacji elementów radiowych, które do obliczeń wykorzystują dane zbierane z wielu stacji dostępowych Wi-Fi, a także skanerów RFID.

<hr>

Przyszłość zależy od sieci

Sieci społeczne (social networking) i technologie obsługi pracy grupowej będą w najbliższych latach ważnym źródłem wzrostu wydajności pracy, powodując systematyczne 3–5% jej zwiększanie rocznie aż do 2012 r.

John Chambers, prezes CISCO


TOP 200