Przyszłość to chmura i Data 2.0

„Jestem przekonany, że chmura hybrydowa zostanie z nami na zawsze. Przy czym „na zawsze” w świecie IT to jest jakieś 10–15 lat. To podróż w kierunku chmury publicznej, w którą warto się udać” – mówi Jacek Chmiel, dyrektor Avenga Labs

W 2019 r. nastąpiło połączenie czterech firm, każda wniosła inną kulturę organizacyjną i kompetencje. Obecnie Avenga to globalna firma, która ma bardzo szerokie spektrum działalności i usług. Jakie są najważniejsze zalety tej wszechstronności organizacji?

Na pierwszym miejscu wymieniłbym wszechstronność kompetencyjną, ale też kulturową – jesteśmy obecni na rynku niemieckim, polskim, brytyjskim, jak również amerykańskim i azjatyckim. To ważne, bo o ile technologie są czymś globalnym i kulturowo neutralnym, o tyle już choćby podejście do transformacji cyfrowej w różnych krajach jest inne, różne są identyfikowane ryzyka, różne rodzaje dialogu. Na przykład na rynku amerykańskim technologia blockchain wywołuje pozytywne skojarzenia, a w Europie budzi sceptycyzm. Największą siłą Avengi jest umiejętność prowadzenia dialogu wielokulturowego, a więc budowania relacji opartej na zaufaniu oraz rzeczywistym zrozumieniu potrzeb i problemów. Do tego oczywiście dochodzi nasza ogromna siła technologiczna – ponad 2 tys. inżynierów o ogromnych kompetencjach i doświadczeniu – która jest w stanie zrealizować te potrzeby i rozwiązać problemy. Naszą dewizą jest doprowadzanie spraw do końca. Często wybieramy podejście typu MVP albo nawet POC, żeby udowodnić pewną tezę lub jej zaprzeczyć. Jesteśmy przeciwnikami tzw. perfekcyjnych porażek, kiedy to forsuje się wspaniałe inżynierskie rozwiązanie, które w danym przypadku nie do końca ma sens. Dlatego mamy dobre wieloletnie relacje z bardzo dużymi klientami.

W jaki sposób nowoczesne IT wspiera i przyspiesza rozwój biznesu? Często wykorzystuje się to hasło, ale jak to wygląda w praktyce, z państwa doświadczeń z pracy z klientami?

Avenga działa dwutorowo. Jeden kierunek jest standardowy, związany zwykle z customer experience, które obecnie może stanowić jeden z najważniejszych czynników zdobywania przewagi konkurencyjnej. Posiadamy w tym zakresie bardzo silne kompetencje wizualno-graficzne, oczywiście uzupełnione o dobre działanie systemów, wydajność, bezpieczeństwo, elementy inżynierskie – wszystko to mamy in house, bardzo dobrze zintegrowane.

Drugi kierunek Avengi jest związany z pojawiającymi się wciąż nowymi technologiami i trendami. Zadajmy sobie pytanie: jakie korzyści z danej technologii może mieć biznes? Avenga nie tylko wnosi technologię, ale od razu szuka dla niej zastosowania biznesowego, często zupełnie innego niż to, do którego została stworzona. Powstają w ten sposób unikatowe projekty.

Model korzystania IT w chmurze hybrydowej staje się coraz popularniejszy. Czy chmura hybrydowa zostanie z nami na dłużej?

Jestem przekonany, że chmura hybrydowa zostanie z nami na zawsze. Przy czym „na zawsze” w świecie IT to jest jakieś 10–15 lat. To podróż w kierunku chmury publicznej, w którą warto się udać. Szczególnie w sektorach nieregulowanych widzimy coraz mniej strachu przed pełną migracją do chmury publicznej. Na tym polu chmura hybrydowa jest więc stanem przejściowym, który często jest też stanem bolesnym, bo wymaga utrzymania dwóch zestawów kompetencji – lokalnej serwerowni i chmury publicznej oraz umiejętności łączenia jednego z drugim. Taka sytuacja czasami wywołuje naturalny bunt przed wzrostem kosztów, który z kolei jest siłą sprzyjającą szybszemu rozwojowi chmury publicznej. Uważam, że podróż w kierunku chmury warto kontynuować. Ale we właściwym dla danej organizacji i jej kontekstu tempie, które pozwoli dobrze kontrolować ryzyko biznesowe czy technologiczne.

Kluczowym kierunkiem jest i coraz bardziej będzie wykorzystanie potencjału danych i urządzeń. Nadchodzi Data 2.0 – nowa fala projektów związanych z danymi i z AI, które przyniosą wyczekiwany rezultat – będą miały znacznie lepsze wyniki jakościowo oraz etycznie. To będzie prawdziwy przełom.

Jakie są zalety i wady chmury hybrydowej z punktu widzenia klienta?

To, czego klienci próbują uniknąć w związku z migracją do chmury – która, nie oszukujmy się, nie odbędzie się w jeden weekend – to wzrost zatrudnienia. Wciąż są „chmurosceptycy”, uważający ją za zło konieczne, stosowane, gdy kończą się zasoby, a nie ma budżetu na ich rozbudowanie. Ale dziś ta postawa jest dużo rzadsza niż jeszcze dwa lata temu. Dziś sceptycyzm dotyczy głównie dysproporcji sił – lokalny CIO versus gigant typu Amazon, Microsoft czy Google.

Jak zmienia się postawa CIO i dostawców chmury publicznej?

To, co wyraźnie zmniejszyło opór, to powstanie Chmury Krajowej – dane zostają w kraju, a technologie są światowe. Na poziomie podstawowej infrastruktury bardzo trudno jest dziś konkurować z chmurą – samo wejście do niej zapewnia wysokie standardy bezpieczeństwa. Żyjemy w świecie, w którym najcenniejszy jest czas, a chmura pozwala go zaoszczędzić. Chmura wciąż nie wszystkim się podoba, ale pojawiło się już poczucie nieodwracalności tego procesu. Ktoś powiedział, że IT to fashion business i coś w tym jest. Firmy obserwują się nawzajem i przekonują się do rozwiązania, które stosują inni.

Jakie główne strategie chmurowe są najpopularniejsze?

Trendem o największej dynamice wzrostu jest obecnie wykorzystanie chmury jako zbioru gotowych do użycia komponentów, klocków, z których można budować ciekawe rozwiązania. Ten trend przychodzi do nas z USA, gdzie wyraźna jest gotowość do pójścia na kompromisy funkcjonalne czy technologiczne, jeżeli gwarantują one wyniki w ciągu kilku dni. To jest praca z wykorzystaniem elementów digitalowych i komponentów chmurowych, co oczywiście oznacza zaakceptowanie zależności od rozwiązań chmurowych, ale nagrodą jest tu czas. Klienci coraz częściej widzą w tym największą wartość chmury – rozwiązania już tam są, już działają i są w dodatku efektywne kosztowo.

Kolejny nowy trend to próby specjalizacji chmur. Chmura finansowa, przemysłowa, zdrowotna. Czy to ma szanse powodzenia? – to pytanie, które sam sobie stawiam.

Czy Edge Computing to trend, który będzie zastępować, czy raczej uzupełniać środowisko chmury publicznej?

To jest przedłużenie chmury publicznej o lokalność. Ta lokalność będzie miała zastosowanie przede wszystkim wtedy, gdy wróci fizyczna obecność ludzi, co stanie się, miejmy nadzieję, wkrótce. Avenga w obszarze Edge koncentruje się na machine learning na urządzeniach końcowych. Świeżym trendem, którym się zajmujemy, jest federated learning – urządzenia, które same w sobie są już inteligentne, można połączyć w zaawansowane systemy za pomocą rozwiązań chmurowych. Wykorzystanie przetwarzania na brzegu sieci jako zamiennika chmury publicznej byłoby ekonomicznie nieopłacalne (mniejsza moc obliczeniowa, dużo gorsze połączenie), ale przy dobrym zrozumieniu, co i do czego służy, i właściwym łączeniu elementów, można tworzyć nowe klasy rozwiązań, których sobie dzisiaj nawet nie wyobrażamy.

Firma odnosi sukcesy i dynamicznie się rozwija. Jakie mają państwo dalsze plany, które obszary będą miały największe znaczenie?

To będzie na pewno rozwój obszaru cloud computingu. Kluczowym kierunkiem jest i coraz bardziej będzie wykorzystanie potencjału danych i urządzeń. Mamy nowe generacje technologii i nowe podejście do zarządzania danymi. Nadchodzi Data 2.0 – nowa fala projektów związanych z danymi i z AI, które w końcu przyniosą długo wyczekiwany rezultat – będą miały znacznie lepsze wyniki i jakościowo, i etycznie. I to będzie prawdziwy przełom. Dane to z jednej strony kwestia prywatności, ale z drugiej dobro wspólne, umożliwiające rozwój. Ogromne zbiory danych na różne tematy, np. ekspresji genomów, powinny być publicznie dostępne, żeby umożliwić jak największej liczbie firm, organizacji, ośrodków naukowych zrobienie czegoś użytecznego publicznie. Demokratyzacja danych umożliwi demokratyzację AI. Uwolnimy się w końcu od tych czterech–pięciu wielkich firm technologicznych, które niekoniecznie są przewodnikami etycznymi naszej cywilizacji. Jestem dużym entuzjastą tego, co się w tym obszarze dzieje. Nie tylko mnie nie podobało się poprzednie podejście do danych – budowania imperiów na naszej prywatności. Świat się na szczęście obudził.

Avenga - ekspert w obszarze IT i transformacji cyfrowej. Świadczy szeroką gamę usług – od doradztwa strategicznego, usług związanych z customer experience, projektowaniem rozwiązań, po tworzenie oprogramowania i staffing services. www.avenga.com