Przyszłość systemów operacyjnych

Zgodnie z danymi IDC, do departamentu miikomputerów użytkownicy przyłączają się stosując terminal znakowy lub najczęściej emulator terminala działający na komputerze PC. Producenci Unixa coraz bardziej przekonują użytkowników, by podłączali się do systemu, używając protokołów, takich jak TPC/IP (produkty typu PC NFS) oraz SPX/IPX Novella.

Wybory użytkowników

Konflikt między prostym a złożonym środowiskiem widoczny jest najwyraźniej na styku użytkownik końcowy-administrator. Według przedstawicieli IDC na tym rynku rozwiązań dla oddziałów przedsiębiorstw istniją die, a nawet trzy siły kształtujące obraz rynku. Pracownicy grup roboczych wymagają w swoich desktopach prostych narzędzi, np. Microsoft Office, działających w środowisku Windows.

Druga siła, to przekonanie departamentów informatyki, zgodnie z którym należy tworzyć stabilne, łatwe do sterowania oraz zarządzania sieci. W tym przypadku najczęściej branym pod uwagę systemem jest Unix. Jednakże w wielu wypadkach pojawia się trzecia siła wpływająca na podejmowanie decyzji - obecność certyfikowanego inżyniera NetWare (Certified NetWare Engineer - CNE). CNE zarządzają ogromną liczbą rozproszonych sieci PC. Pracownicy tego typu mogą częstokroć być bardzo niezależni, mają duży wpływ na podejmowanie decyzji w firmach, to oni także kontrolują komputery PC użytkowników końcowych. W efekcie większość CNE ma tendecję do znacznego rozszerzania środowisk Novella.

Specjaliści z IDC uważają, iż podstawowy wpływ na wynik bitwy na rynku serwerów grup roboczych będzie mieć suma tych wszystkich trzech sił. Departament informatyki będzie wpływać na obecność Unixa i OS/2 oraz rozszerzenie ich kontroli nad korporacyjną siecią przez serwery grup roboczych. Novell będzie starał się chronić swój 65% udział w rynku serwerów sieci LAN oraz bronić obecnego udziału w rynku serwerów grup roboczych. Rozpocznie on także promocję NetWare Directory Services (NDS), jako rozwiązania na poziomie korporacyjnym.

IDC widzi duże możliwości na rynku zintegrowanych serwerow oferujących wiele usług sieciowych, wykorzystywanych w całej korporacji. Korporacje będą oferować klientom PC więcej rozwiązań, takich jak: usługi katalogowe, zarządzanie, zabezpieczanie, poczta, Internet itp.

Zgodnie z raportem IDC, na rynku niewielkich przedsiębiorstw trendy będą kształtowane przez wyspecjalizowane firmy tworzące oprogramowanie. Większość małych przedsiębiorstw wyposażać się będzie w specjalne oprogramowanie, z góry przystosowane dla danej dziedziny gospodarki, np. pakiety dla weterynarzy czy aptek. Takie nisze na rynku będą wypełniane przez różne niezależne firmy, choć NetWare i SCO osiągnęły już pewne udziały w rynku tego typu aplikacji.

Specjaliści z IDC podkreślają, iż żaden z systemów operacyjnych dla serwerów nie spełnia wszystkich lub większości wymogów stawianych przez użytkowików. Z dotychczasowych badań wynika, że w przyszości wszystkie duże firmy produkujące sieciowe systemy operacyjne pozostaną na rynku. Oznaczać to będzie rozwój środowisk heterogenicznych, nie tylko w dużych przedsiębiorstwach, ale także w mniejszych firmach. Najważniejszym elementem, na jakim powinny koncentrować się producenci jest współoperacyjność oraz spełnianie jak największej liczby (czasem będących w konflikcie ze sobą) wymogów użytkownika.


TOP 200