Przyszłość sieci jest płaska

Sieci VLAN

Interesującymi kwestiami wprowadzania TRILL i SPB są potencjalne korzyści przy stosowaniu wirtualizacji serwerów i potencjalne kłopoty w korzystaniu z sieci wirtualnych VLAN. Oba rozwiązania używają numerów VLAN, które nie mają związku z numerami VLAN stosowanymi przez urządzenia końcowe. Na przykład RBridge używają swojego numeru VLAN do komunikacji między sobą, który nie ma nic wspólnego z VLAN-ami wykorzystywanymi przez serwery. Numer VLAN aplikacji jest schowany pod nagłówkiem TRILL i niewykorzystywany przy przesyłaniu pakietów pomiędzy RBridge’ami. To oznacza, że prawdziwy numer VLAN aplikacji jest używany tylko na brzegu sieci - pomiędzy RBridgem a serwerem. Korzyścią z tego jest łatwiejsze przenoszenie zwirtualizowanych urządzeń. Obecnie, jeśli wirtualny serwer jest przenoszony do innego przełącznika, ten ostatni musi mieć uaktualnioną konfigurację, by obsługiwać VLAN. Także wszystkie pośredniczące w komunikacji przełączniki wymagają do obsługi VLAN uaktualnienia danych.

Przyszłość sieci jest płaska

Extreme Networks - koncepcja centrum danych

Co prawda producenci przełączników i serwerów opracowali schematy uaktualniania VLAN-ów w przełącznikach, które łączą się bezpośrednio z wirtualnym serwerem - gdy jest on dołączany lub odłączany, ale żaden nie ma dobrego schematu na automatyzację tego procesu w przełącznikach pośredniczących. RBridge eliminują ten problem, bo nie używają VLAN-ów aplikacyjnych i nie muszą być konfigurowane z ich numerami.

Zobacz również:

  • Zaawansowane zarządzanie zaporami aplikacyjnymi w centrum danych
  • DATA4 buduje w Polsce duży kampus przetwarzania danych
  • Wirtualizacja aplikacji

Potencjalny problem polega na tym, że jeśli VLAN-y są tworzone by ograniczać ruch na określonych przełącznikach i trasach, to RBridge w tym nie pomogą. Jednak dla większości przedsiębiorstw to nie będzie miało znaczenia, bo nie wykorzystują one VLAN-ów do ustalania reguł dla pośredniczących przełączników, tylko używają ich do kontrolowania autoryzowanego ruchu na określonych serwerach, a w tym RBridge nie będą żadną przeszkodą.

Na co stawiają producenci?

Blade Networking, Brocade, Cisco, Extreme Networks, Force10 Networks, Huawei i HP mają zamiar wspierać TRILL. Cisco swoje firmowe rozwiązanie FabricPath traktuje jako TRILL w wersji pre-standard. FabricPath ma pewne dodatkowe funkcjonalności niezawarte w standardowej wersji. Kiedy ukaże się wersja finalna TRILL, klienci będą musieli rozstrzygnąć, czy migrować do niej, czy korzystać nadal z FabricPath. Brocade wykorzystało wczesną wersję TRILL jako element swojego rozwiązania Virtual Cluster Switching (VCS).

Polecamy: Monitoring sieci w wersji open source

SPB także ma swoich zwolenników. To ostatnie rozwiązanie w swoich switchach planuje wdrażać Avaya, a wsparcie zapowiadają też Alcatel-Lucent, Enterasys, HP i Huawei.


TOP 200