Przyszłość NetWare

Novell będzie wspierał język Java i rozszerzy możliwości NDS.

Novell będzie wspierał język Java i rozszerzy możliwości NDS.

Na amerykańskiej konferencji BrainShare 96 poinformował o pracach zmierzających do zbudowania serwera dla sieci Intranet, bazującego na systemie NetWare, i umożliwienia użytkownikom tej sieci korzystanie z usług Internetu.

Sercem Intranetu ma być NetWare Web Server, do konstrukcji którego Novell chce wykorzystać rozwiązania sprzętowe i oprogramowanie produkowane przez współpracujące z nim firmy: Sun Microsystems Inc. i Open Market Inc.

Wieloplatformowa Java

Główne wysiłki Novell koncentruje jednak na usprawnieniu pracy systemu NDS i konwersji większości programów usługowych wbudowanych w system NetWare na język Java (dotyczy to też systemu usług katalogowych NDS - NetWare Directory Services). W ten sposób aplikacje te staną się produktami przenośnymi i będzie je można uruchamiać na różnych platformach systemowych.

I chociaż Novell pracuje nad zintegrowaniem NetWare Directory Services z systemem Windows NT przy użyciu tradycyjnych metod, widać jednak wyraźnie, że firma doszła do wniosku, iż Java jest lepszym sposobem na przeniesienie niektórych narzędzi wspierających pracę swojego sztandarowego produktu na komputery innych platform (w tym na NT i Unix). Pierwsze narzędzia systemu NetWare pisane w języku Java pojawią się na rynku już w połowie br. Dotyczy to nie tylko usług świadczonych przez NDS, ale też usług dostępu do plików, usług drukowania czy pakietu NWAdmin (zarządzanie sieciami NetWare).

Novell na początku br. wykupił od firmy Sun licencję na stosowanie języka Java w swoich produktach. Firma ma nadzieję, że NetWare stanie się w ten sposób liderem na rynku sieciowych systemów operacyjnych. Niektórzy wyrażają jednak wątpliwość, czy na pewno jest to właściwy kierunek. Java jest w ich opinii po prostu zbyt nową i nie do końca jeszcze przetestowaną technologią, aby podejmować tego typu decyzje. Twierdzą oni, że Novell powinien wpisywać poszczególne elementy NetWare'u bezpośrednio w system operacyjny Windows NT czy Unix.

Novell ujawnił też na tej konferencji plany wbudowania wirtualnej konsoli Java Virtual Machine w system NetWare i usprawnienia pracy serwera NetWare Web Server. Wydajność pracy tego serwera ma wzrosnąć z 290 tps do poziomu 490 tps (tps - transakcji na sekundę).

Nowy NDS

Na konferencji Novell mówił też wiele na temat planów ściślejszego zintegrowania systemu NetWare z usługami Internetu i usprawnienia pracy systemu usług katalogowych NDS. Usprawnienia te pozwolą w lepszy sposób integrować różne systemy sieciowe (komunikujące się między sobą przy użyciu publicznych lub prywatnych łączy międzysieciowych). NDS wzbogaci się o nowy obiekt nazwany Open Schema Object, który pozwoli dwóm różnym systemom sieciowym, eksploatującym zupełnie oddzielne drzewa NDS, łączyć w jeden organizm katalogi należące do tych drzew i to bez konieczności poddawania ich jakiejkolwiek konwersji na inny format.

Aby połączyć dwa katalogi, administrator systemu musi zagnieździć jeden segment drzewa NDS w obiekcie Open Schema Object i wpisać ten obiekt w system plików eksploatowany przez inną organizację. Pracownicy tego przedsiębiorstwa mają wtedy dostęp do zasobów umieszczonych w tym obiekcie, który jest postrzegany jako integralna część danego systemu NDS (chociaż struktura tego obiektu nie przystaje do struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa, w którego ramach obecnie egzystuje).

Kolejne nowości, jakie Novell ma zamiar wprowadzić do NDS, dotyczą takich kwestii, jak: przyznawanie użytkownikom jednego zintegrowanego hasła, którego będzie on mógł używać przy zgłaszaniu się do pracy na wielu serwerach pracujących w różnych heterogenicznych sieciach komputerowych (będzie to możliwe dzięki wyposażeniu systemu NDS w specjalne dodatkowe zabezpieczenia); usprawnienie pracy listy kontrolującej dostęp do zasobów systemu (Access Control List) i dodanie do niej nowych funkcji; możliwość wyposażania systemu NDS w centralne repozytorium, dzięki któremu użytkownicy pracujący w sieci wewnętrznej przedsiębiorstwa (intranet) mogą korzystać ze świadczonych przez nią usług za pomocą przeglądarki WWW.


TOP 200