Przyszłość Exchange’a

Na Exchange Conference ujawniono cechy nowych wersji serwera komunikacyjnego Microsoftu.

Na Exchange Conference ujawniono cechy nowych wersji serwera komunikacyjnego Microsoftu.

Nowa wersja Exchange Server 5.5 (kodowa nazwa Osmium) - będąca obecnie w fazie testów beta - pojawi się na rynku pod koniec br. Kolejna wersja pod nazwą Platinum trafi na rynek w dwa lub trzy miesiące po premierze Windows NT 5.0, która odbędzie się w drugiej połowie 1998 r.

Exchange 5.5 (wersję beta opisywano na łamach CW) będzie oferować większą skalowalność (większa objętość repozytorium danych, możliwość pracy w środowisku klastrowym oraz ponadtrzykrotne zwiększenie wydajności SMTP) oraz lepszą integrację z innymi platformami komunikacyjnymi (Lotus Notes, PROFS).

Platinum ma oferować lepszą skalowalność, którą zapewni integracja z systemem Windows NT 5.0. Produkt ten będzie także w pełni kompatybilny i zintegrowany z usługami katalogowymi Active Directory, które znajdą się w nowej wersji NT.

Po stronie klienta

Nie mniejsze modyfikacje niż oprogramowanie serwera obejmą także podstawowego klienta systemu Exchange, którym jest pakiet Outlook. Outlook 98, bo taki numer ma ta wersja pakietu klienckiego, dostarczanego z Platinum, będzie oferować wiele nowych funkcji. Dzięki integracji obsługi protokołów SMTP/POP3, IMAP4 oraz LDAP będzie funkcjonować nie tylko jako klient Exchange, ale także innych systemów komunikacyjnych.

Znajdzie się w nim także wiele cech dostępnych obecnie w konkurencyjnych produktach, np. możliwość pełnej replikacji danych w tle podczas pracy z serwerem Microsoft Exchange oraz pełnego wykorzystania języka HTML w przesyłanych wiadomościach, dzięki czemu listy pojawiają się jako strony WWW. Zostanie uproszczony interfejs umożliwiający wyszukiwanie danych, zarządzanie folderami, a także przeglądanie różnych danych.

Jedną z nowych cech ma być możliwość podglądania dziennego planu dnia (Today’s Outlook) – widoku, który będzie integrować jednocześnie całą korespondencję nadesłaną danego dnia, wszystkie zaplanowane terminy spotkań i zadania do wykonania.

Dla programistów

Outlook 98 ma być podstawowym interfejsem dla aplikacji workflow tworzonych przez programistów z wykorzystaniem mechanizmów dostępnych w pakiecie Exchange Server. Podstawową technologią stosowaną przez programistów ma być COM (Component Object Model) oraz skrypty uruchamiane po stronie serwera. W strategii dla Platinum nie przewidziano jednak Javy.

Microsoft proponuje trójwarstwową architekturę pełnego rozwiązania komunikacyjnego. Spoiwem tych trzech warstw ma być technologia COM – podstawowy budulec w środowisku Windows NT 5.0.

Funkcję pierwszej warstwy będzie pełnić interfejs użytkownika (klient Outlook lub przeglądarka internetowa). Środkowa warstwa to Active Server Pages, który będzie używać specjalnych skryptów, by dostać się do trzeciej warstwy (repozytoriów Exchange) za pośrednictwem interfejsów COM. Zostanie wyposażony również w odpowiednie elementy kontrolne pisane w Visual InterDev, zapewniające integrację stron WWW z repozytorium danych.

Po raz pierwszy stanie się możliwe pisanie aplikacji dla serwera Exchange, które będą pracować identycznie w standardowych klientach Outlook i przeglądarkach WWW.


TOP 200