Przystawka bankowa

NetBANK Web to system pozwalający na prowadzenie usług bankowych w Internecie.

NetBANK Web to system pozwalający na prowadzenie usług bankowych w Internecie.

Jedną z najważniejszych premier tegorocznych targów Komputer Expo w Warszawie była aplikacja przygotowana przez firmę Softbank, służąca do wykorzystania Internetu jako interfejsu dla klientów korzystających z usług banku.

Aplikacja jest fizycznie oddzielona od właściwego systemu bankowego, ale zawiera interfejs działający w trybie on-line. Użytkownik (klient banku) może za pośrednictwem aplikacji NetBank Web uzyskać dostęp do pełnej informacji o swoim rachunku (także archiwalnych), zlecać płatności, sortować wyświetlane dane i informacje o dotychczasowych transakcjach oraz otrzymywać dodatkowe wiadomości (kursy walut, stopy procentowe itd.). Dane mogą być eksportowane przez system w kilku popularnych formatach (Excel, Access, SQL), docelowo także do programów wspomagających prowadzenie finansów firmy czy gospodarstwa domowego. System NetBank Web od strony użytkownika wymaga jedynie dysponowania przeglądarką WWW, obsługującą JavaScript (nie wykorzystywane są aplety Javy ani komponenty ActiveX). NetBANK Web stosuje standard OFX (Open Financial Exchange). Definiuje format przekazywania informacji finansowych między serwerem (dostarczającym np. usługi bankowe) a aplikacją klienta (OFX opracowano przy współudziale Microsoftu; do transferu danych używa się języka SGML).

Aplikacja działa w środowisku Windows NT i wykorzystuje MS SQL Server oraz Web Server i Internet Information Server. Dzięki użyciu standardu OFX, NetBANK Web może współdziałać nie tylko z serwerem WWW, lecz dowolnym rozwiązaniem dostępu do usług bankowych (np. phone banking czy home banking). Przy wykorzystaniu Internetu system tworzy strony WWW na podstawie technologii ASP.

W minimalnej konfiguracji system wymaga uruchomienia trzech osobnych serwerów (obsługa żądań http, serwer bezpieczeństwa, izolujący wewnętrzną sieć banku, oraz Transaction Server, dokonujący przetwarzania transakcyjnego we współpracy z bazą SQL). Dane są na bieżąco replikowane do systemu bankowego (z opóźnieniem, które nie powinno przekraczać kilku minut). Wszystkie prowadzone transakcje są logowane. W zalecanej konfiguracji wszystkie serwery powinny być zduplikowane.

W podstawowej konfiguracji system ma zapewnić płynną obsługę do 300 jednoczesnych sesji (użytkowników) przy realizacji 300 transakcji w 20 s. Powinno to skrócić czas odpowiedzi systemu do 5 s (nie licząc transmisji po łączach internetowych). W tej konfiguracji do szyfrowania przesyłanych danych jest stosowany typowy protokół SSL (Secure Socket Layer) w wersji 2.0. Bardziej zaawansowane rozwiązania wykorzystują środowisko kodowania z użyciem klucza publicznego (wybrano rozwiązanie Entrust/Direct firmy Nortel).

Ze strony banku administrator systemu może prowadzić bieżący audyt wszystkich operacji wykonywanych w systemie (poprzez moduł Event Viewer).

Firma Softbank oferuje aplikację NetBANK Web od niedawna. Zamierza traktować ją także jako produkt eksportowy.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200