Przyśpieszyć wdrożenie SAP R/3.

Hewlett-Packard zapowiedział rozszerzenie projektu OpenWarehouse o mechanizmy dostępu do danych oraz raportowania w środowisku SAP R/3.

Hewlett-Packard zapowiedział rozszerzenie projektu OpenWarehouse o mechanizmy dostępu do danych oraz raportowania w środowisku SAP R/3.

Rozszerzenie pozwala na szybsze i mniej ryzykowne wdrażanie hurtowni danych w środowisku SAP R/3, co może spowodować szybszy zwrot inwestycji.

Zadaniem OpenWarehouse Suite do SAP R/3 jest pomoc w budowie hurtowni danych na podstawie danych transakcyjnych zawartych w R/3, ze szczególnym uwzględnieniem wspomagania podejmowania decyzji w zakresie sprzedaży i marketingu, finansów i obsługi klienta. Nowe rozwiązanie, przeznaczone dla środowisk R/3 średniej wielkości, jest oparte na wybranych przez HP komponentach i będzie dostępne u autoryzowanych dystrybutorów HP. Celem autoryzacji jest zmniejszenie ryzyka ponoszonego przez klienta. Dzięki niej rozwiązania opracowane przez Dział Usług Profesjonalnych HP będą wdrażane wyłącznie przez firmy, których znajomość systemów SAP i hurtowni danych została potwierdzona. Rozwiązanie jest przeznaczone dla komercyjnych serwerów HP 9000.

Pakiet OpenWarehouse Suite

Pakiet OpenWarehouse Suite dla SAP R/3 obejmuje program instalacyjny, standardowe raporty pomagające w podejmowaniu decyzji oraz interfejs do stawiania zapytań, sporządzania raportów i analiz. HP planuje ciągłe rozszerzanie listy składników w miarę ich testowania i konfigurowania.

Początkowa wersja OpenWarehouse Suite dla SAP R/3 składa się z komponentów:

* Zestawu usług wspomagających dostęp do danych oraz raportowania, zaprojektowanego w DzialeUsług Profesjonalnych HP, a realizowanego przez specjalnie przeszkolonych i autoryzowanych dystrybutorów HP.

* HP DataMart Manager - programu do zarządzania hurtowniami danych; poprawiającego jakość zapytań i ułatwiającego obsługę.

* Oracle Warehouse Toolkit do SAP - interfejsu dostępu do repozytorium danych SAP, służącego informatykom do pobierania danych i umieszczania ich w hurtowniach danych opartych na Oracle7; korzystającego z pakietów Designer/2000 oraz Developer/2000 firmy Oracle.

* Oracle Designer/2000 oraz Oracle Developer/2000 - narzędzia typu klient-serwer do projektowania i tworzenia złożonych, skalowalnych systemów bazodanowych.

* Oracle7 Enterprise Server - systemu zarządzania bazami danymi, stosowanego w wielu aplikacjach, począwszy od sieciowych systemów transakcyjnych, po hurtownie danych.

* Narzędzia do zapytań i raportów firmy Cognos - Impromptu to interaktywny pakiet do raportowania, pozwalający na przeszukiwanie hurtowni danych i tworzenie raportów oraz PowerPlay - narzędzie do pozyskiwania i wielowymiarowej analizy danych.

Opcjonalnym składnikiem jest Oracle ROLAP, oferujący analizę on-line (OLAP) wraz z zaawansowanymi funkcjami wspomagającymi podejmowanie decyzji: prognozowaniem, scenariuszami "co by było, gdyby" oraz modelowaniem finansowym.

"Powodzenie hurtowni danych w środowisku SAP zależy od dwóch elementów: dobrych produktów oraz umiejętnego wdrożenia" - stwierdził Adam Their, starszy analityk META Group. - "Produkty do hurtowni danych proponowane przez HP, Oracle i Cognos to solidna podstawa udanego wdrożenia, realizowanego przez najlepszych, autoryzowanych dystrybutorów."

Autoryzowani dystrybutorzy HP

OpenWarehouse Suite dla SAP R/3 został opracowany specjalnie z myślą o dystrybutorach HP, którzy - aby uzyskać autoryzację - muszą przejść szkolenie na temat hurtowni danych oraz wdrażania systemu R/3. Dystrybutorzy ci pomagają zarówno przyśpieszyć wdrażanie narzędzi dostępu do danych i raportowania w SAP R/3, jak i zmniejszyć ryzyko przedsięwzięcia, dzięki czemu obniżają jego koszt. Na początek HP przyznał autoryzacje dziesięciu najlepszym dystrybutorom. Ponadto HP, Oracle i Cognos rozpoczną badanie zgodności i możliwości współdziałania ich produktów, co pozwoli skrócić czas oceny i ich testowania.

Dział Usług Profesjonalnych HP proponuje przedsiębiorstwom konsultacje techniczne, integracje systemów oraz szkolenia, wspomagające przedsiębiorstwa wdrążające hurtownie danych w środowisku SAP. Posługuje się sprawdzoną metodologią, która stanowi podstawę programu przyznawania autoryzacji dystrybutorom HP, którzy specjalizują się w obsłudze firm, korzystających ze średniej wielkości systemów SAP.

Dostępność produktów

Współpraca HP i SAP AG trwa już ponad 8 lat. W tym czasie platforma HP stała się podstawową platformą sprzętową systemów R/3.

OpenWarehouse Suite do SAP R/3 będzie prawdopodobnie dostępny w sieci autoryzowanych dystrybutorów HP w Ameryce Północnej w połowie br. Rozprowadzanie pakietu na skalę światową, wraz z lokalizacją, będzie uzależnione od popytu.


TOP 200