Przyspieszyć łączność z Internetem

Zmiana parametrów domyślnych w Win 95 zwiększa szybkość ładowania plików przez modem.

Zmiana parametrów domyślnych w Win 95 zwiększa szybkość ładowania plików przez modem.

Szybkość przesyłania plików przez łącze komutowane (modem) przy korzystaniu z usług Internetu można zwiększyć nawet o 50%, zmieniając domyślne wartości niektórych parametrów systemu Windows 95. Niżej zostanie przedstawione, jak można to zrobić oraz jak zmierzyć szybkość transmisji i wydajność połączeń internetowych.

Przyspieszenie transmisji plików

Problem słabej wydajności przy transmisji danych dogłębnie zbadała firma konsultingowa NetPro NorthWest. Pełny raport z technicznymi wynikami analizy dostępny jest pod adresemhttp://www.sns-access.com/~netpro/maxmtu.htm . W mojej interpretacji, problem i jego rozwiązanie wyglądają następująco:

Dane są przesyłane przez Internet blokami reprezentowanymi przez pakiety. Standardowa długość takiego pakietu wynosi 576 bajtów (włączając w to 40-bajtowy nagłówek). Wielkość ta jest określana jako MTU (Maximum Transmission Unit). Natomiast 536 bajtów zarezerwowanych na dane (575 - 40 = 536) nosi nazwę MMS (Maximum Segment Size).

Windows 95 Dial-Up Networking ustawia domyślnie wartość parametru MTU na 1500 bajtów, wykorzystując moduł Winsock.dll dołączany standardowo do systemu przez Microsoft. Jeśli komputer łączy się z Internetem przez kartę sieciową LAN, wszystko jest w porządku, gdyż wiele sieci lokalnych ma tak właśnie określoną wartość MTU. Gdy jednak komputer wykorzystuje modem, czas ładowania informacji może się znacznie wydłużyć, ponieważ pakiety są przesyłane po kilka razy, aby dopasować niezgodne wartości tego parametru.

Przedstawiamy procedurę, która umożliwia zmianę parametrów systemu i przyspieszenie transmisji danych. Jest ona przeznaczona przede wszystkim dla użytkowników, którzy komunikują się z Internetem przez modem, używając programu Dial-Up Networking i protokołu PPP (Point-to-Point Protocol), a nie mniej wydajnego SLIP. (Procedury tej nie można polecić, jeśli komputer eksploatowany jest w więcej niż jednej sieci).

1. Najpierw należy wykonać kopie zapasowe bazy danych Registry systemu Windows 95, uruchamiając program Cfgback.exe, który powinien się znajdować w katalogu Windows.

2. Wykorzystując Internet trzeba ściągnąć plikhttp://www.sns-access.com/~netpro/mtu_edit.zip i zapisać go w oddzielnym katalogu na dysku komputera. Po rozpakowaniu pliku powinny się pojawić dwa z rozszerzeniem .REG (Mtu_edit.reg i Rwn_edit.reg) oraz dokument w formacie HTML.

3. Po uruchomieniu Exploratora należy kliknąć prawym przyciskiem na pliku Mtu_edit.reg i z menu wybrać opcję Merge (Scalaj). W ten sposób określona zostaje wartość MaxMTU=576 w nowym kluczu bazy danych Registry (HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\NetTrans\0002\MaxMTU.

4. Ponownie należy kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Merge (Scalaj) dla pliku Rwn_edit.reg. Powoduje to określenie wartości 2144 dla nowego klucza bazy danych Registry HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\VxD\MSTCP\DefaultRcvWindow. Wartość ta jest czterokrotnie większa od wartości 536 parametru MMS i definiuje długość pakietów (Internet Receive Windows), jakie powinien odbierać komputer PC.

Po wykonaniu tych modyfikacji i restarcie systemu należy sprawdzić, jak zmiany te wpłynęły na wydajność transmisji. Jeśli nie została ona istotnie przyspieszona, zawsze można uruchomić program Regedit.exe i przywrócić bazie danych Registry pierwotną postać.

Narzędzia do mierzenia szybkości pracy łącza komutowanego

Aby sprawdzić liczbę bajtów przesyłanych w ciągu sekundy przez łącze komutowane, trzeba zastosować specjalne programy narzędziowe. Są to: program Microsoft ISDN współpracujący ze standardowym modułem Windows 95 - System Monitor oraz Net.Medic firmy VitalSigns Software.

System Monitor jest programem dołączanym przez Microsoft do Windows 95, który służy do analizy oraz monitorowania zasobów komputera i jego wydajności. Jeśli w katalogu tego programu nie ma, użytkownik może go dołączyć, korzystając z instalacyjnego dysku CD-ROM lub dyskietek zawierających Windows 95.

Standardowo aplikacja System Monitor nie pozwala jednak na kontrolowanie szybkości transmisji danych przez modem. Aby było to możliwe, trzeba zainstalować opracowane przez Microsoft narzędzie - program ISDN. Mimo nazwy, narzędzie to świadczy usługi nie tylko użytkownikom łączy standardu ISDN (Integrated Service Digital Network), ale współpracuje też z oprogramowaniem Dial-Up Networking, które steruje pracą programów przesyłających dane przez modem.

Program ISDN można ściągnąć z serwera Microsoft spod adresuhttp://www.microsoft.com/kb/articles/Q145/9/87.htm . Po załadowaniu aplikacji do pamięci komputera należy ją uruchomić. Wówczas można otworzyć System Monitor i wybrać opcję śledzącą pracę modemu. W okienku Edit programu System Monitor trzeba kliknąć na pozycji Add Item i wybrać kolejno opcje Dial-Up Networking Adapter i Bytes Received. System Monitor wyświetli okienko, w którym pojawia się wartość określająca liczbę bajtów na sekundę, przesyłanych przez łącze komutowane.

Drugie, oferujące więcej możliwości narzędzie to program Net.Medic. Jego 30-dniowa testowa wersja dostępna jest pod adresem:http://www.vitalsigns.com/product/netmedic_brochure/index.htm . Po tym okresie program pracuje dalej, ale usunięte zostają jego zaawansowane funkcje. Wersja pełna kosztuje 49,95 USD.

Net.Medic pokazuje liczbę bajtów na sekundę przesyłanych przez łącze komutowane. Ponadto potrafi wskazać przyczyny małej szybkości transmisji, np. czy winien jest komputer PC, czy też serwer Internetu. Program może generować informacje o pojawiających się problemach i automatycznie wysyłać je w formie listów elektronicznych do operatora internetowego serwera. Net.Medic oferuje również funkcję automatycznej korekcji błędnej konfiguracji portów szeregowych i sterowników przesyłających dane, co pozwala na zwiększenie przepustowości. Potrafi on też optymalizować wielkość pamięci podręcznych zakładanych przez przeglądarki sieciowe.

Brian Livingston jest współautorem książki Windows 95 Secrets Gold i innych pozycji o systemie Windows: mailto:brian_livingston@infoworld.com


TOP 200