Przyspieszenie w trudnych czasach

Sektor finansowy, choć konserwatywny i silnie regulowany, chętnie sięga po innowacyjne rozwiązania. Technologie nie tylko zwiększają sprzedaż tradycyjnych produktów, ale również pozwalają tworzyć nowe.

Sprzedaż do sektora bankowego

W sektorze bankowym liderem Computerworld TOP 200 jest Blue Media. Nieobecna w ubiegłorocznym rankingu firma osiągnęła w tym sektorze przychody ponad 435 mln zł. Pozycję wicelidera utrzymało Asseco Poland z wynikiem 343 mln zł i 9-proc. wzrostem w porównaniu do poprzedniego roku. Na podium wskoczył Comarch, awans z szóstego miejsca był możliwy dzięki zwiększeniu przychodów z sektora o 115%. Największe osiągnięcia pod względem dynamiki przychodów osiągnęły firmy Sii - 193% i skok z 26. na 9. miejsce w zestawieniu oraz SMT Software - wzrost o 163% i przesunięcie z 50. na 33. pozycję. W zestawieniu pojawiły się 44 firmy, których nie notowaliśmy w ubiegłym roku.

Firmy, które triumfują w TOP 200, mają na swoich listach referencyjnych po kilkudziesięciu klientów, z wieloma z nich współpracują długo. To znaczy, że swoją pozycję budowały systematycznie, stopniowo zdobywając zaufanie i przekonując banki i inne instytucje finansowe do swoich rozwiązań. Sektor finansowy jest określany przez ekspertów jako zachowawczy, co jest zrozumiałe, jeśli weźmiemy pod uwagę charakter usług wymagających dużego zaufania.

Konserwatywny, ale lojalny

Istotnym czynnikiem wpływającym na sposób, w jaki banki oraz ubezpieczyciele wybierają dostawców, jest struktura właścicielska: rozwiązania sprawdzone w firmach macierzystych są przenoszone na pozostałe rynki. Bywa też tak, że zmiany w technologiach przynosi ze sobą nowy prezes albo nowy członek zarządu.

Kolejnym elementem składającym się na sukces jest oczywiście udane wdrożenie, które w mniejszym lub większym stopniu da się przenieść do konkurencji. Ma to tym większe znaczenie, że skłonność do ponoszenia kosztów w sektorze finansowym była w 2012 r. wyraźnie mniejsza, a wiele instytucji zamroziło wydatki na IT.

Na decyzję o inwestycji w większym niż dotąd stopniu wpływa to, w jakim czasie przyniesie ona zyski lub oszczędności. Inwestycja musi się zwrócić szybko, a nie jak kiedyś nawet w ciągu czterech lat.

Oceniając rynek, nie można zapominać, że w sektorze regulowanym, na coraz ciaśniejszym rynku, gdzie nie jest już łatwo konkurować ceną, technologie stają się nie tylko wsparciem, ale wręcz podstawą tworzenia nowych produktów i usług.

Wyzwanie mobilności

Wśród trendów IT w bankowości z umocniły się rozwiązania służące do obsługi bankowości mobilnej. Nowy kanał dostępu do usług ma szansę w krótkim czasie wyprzedzić najdynamiczniej rozwijającą się do tej pory bankowość internetową. "Na świecie mamy ponad 1 mld komputerów osobistych i ponad 7 mld telefonów komórkowych, z czego 1 mld to smartfony. Do tego dochodzi jeszcze 119 mln tabletów" - przytacza dane Andrzej Malko, niezależny ekspert teleinformatyki. Jego zdaniem rosnąca lawinowo popularność mobilnej bankowości zmusiła też działy IT do większej troski o bezpieczeństwo.

Żeby nie dać się wyprzedzić przestępcom, twórcy oprogramowania uzupełniają systemy bankowe o rozwiązania Mobile Device Management, które pozwalają na prawidłowe i pewne rozpoznawanie urządzenia mobilnego oraz przypisanej do niego aplikacji, a także kont w banku, zarówno w trakcie provisioningu urządzenia, jak i później, w trakcie logowania i zatwierdzania transakcji. Drugim kierunkiem - według Andrzeja Malko - jest upraszczanie aplikacji po stronie urządzenia mobilnego przez stosowanie aliasów, a nie pełnych danych kontrahentów w transakcjach bankowych, i zostawienie większości danych krytycznych w systemie bankowym, znacznie bezpieczniejszym i lepiej chronionym.

Twórcy technologii szukają też takich rozwiązań które pozwolą wyposażyć w zdolność do operowania pieniędzmi urządzenia służące nam na co dzień do czegoś zupełnie innego - np. smartfony, ale może także zegarki czy kluczyki do samochodu. Do zabezpieczania urządzeń coraz częściej sięga się po biometrię. Coraz popularniejsze jest wykorzystanie głosu oraz kombinacji kilku danych biometrycznych jednocześnie. Takie metody uwierzytelniania są już stosowane w bankomatach.

Analityk w systemie i awatar doradcą

Sprzedaż do ubezpieczycieli i instytucji finansowych

W ubezpieczeniach i finansach zwyciężył Incom. Firma osiągnęła przychody 590 mln zł. Drugą pozycję utrzymała ATENA z przychodami 116 mln zł, a na trzecie z pierwszego miejsca spadło w tym zestawieniu Asseco Poland. Liderami wzrostu zostali Qumak - 308%, co umożliwiło firmie awans z 17. na 8. lokatę, Advatech - 104%, który przesunął się z 16. na 13. pozycję. Kolejnemu Comarchowi wzrost 71% pozwolił utrzymać 9. pozycję w rankingu.

Kolejnym zjawiskiem w rozwoju sektora, wiążącym się z nowymi oczekiwaniami pod adresem dostawców IT, jest integracja kilku usług finansowych w jednym systemie, a także łączenie usług finansowych z pozafinansowymi. Przykładem takiej integracji jest możliwość doładowywania telefonów przez konto internetowe oraz umożliwienie właścicielom rachunków korzystania z różnych promocji i programów lojalnościowych, coraz częściej sprzężonych z mediami społecznościowymi. Ceną, jaką klienci płacą za takie udogodnienia, jest oczywiście częściowa utrata prywatności - na Facebooku ujawniamy swoje zainteresowania, krąg znajomych i preferencje zakupowe. Dla banków są to cenne informacje, które mogą zwiększyć sprzedaż ich produktów. Wszystko wskazuje na to, że instytucje finansowe będą coraz śmielej sięgały do systemów portali społecznościowych, a co za tym idzie, będą w ten sposób komunikowały się z klientem.

Integracja usług - np. prowadzenia operacji bankowych wraz z działalnością maklerską - wymaga zaszycia w systemach coraz bardziej skomplikowanej analityki finansowej na różnych poziomach. Z dobrodziejstw zaawansowanych systemów mogą skorzystać zarówno klienci, którzy kontaktują się z bankiem czy ubezpieczycielem zdalnie, jak i tacy, którzy wolą kontakt osobisty. Instytucje o rozległej strukturze, chcąc zapewnić klientom w małych miejscowościach dostęp do wszystkich, również tych bardziej zaawansowanych usług, inwestują w komunikatory, dzięki którym klient może otrzymać informacje i uruchomić procedurę bez konieczności wizyty w większym oddziale.

Instytucje finansowe coraz chętniej sięgają po wirtualnych doradców, którzy przez 24 godz. na dobę odpowiadają na pytania klientów, zachęcają ich do skorzystania z usług, a nawet bawią. Rozmowa przypomina czat prowadzony przez stronę www. Awatar to tak naprawdę specjalny program komputerowy wykorzystujący techniki i metody sztucznej inteligencji, które umożliwiają komunikację z użytkownikiem w naturalnym dla niego języku. Aplikację w formie wirtualnej postaci umieszcza się na stronie internetowej.

Kolejnym krokiem na drodze technologicznej ewolucji usług finansowych może się okazać zastąpienie niektórych oddziałów przez eSpace Virtual Teller Machine (VTM), czyli wirtualny terminal. Rozwiązaniem znanym w Azji są już ponoć zainteresowane trzy polskie banki. Maszyna (coś pośredniego między dzisiejszym bankomatem i kioskiem) umożliwia korzystanie z usług, a także kontakt z doradcą za pomocą Video Contact Center w jakości HD.

Mówiąc o nowych wyzwaniach stojących przed dostawcami IT do sektora bankowego, nie sposób pominąć Rekomendacji D (zacznie obowiązywać 31 grudnia 2014 r.), która obejmie m.in. jakość zarządzania danymi, architekturę danych w banku, obszar informacji zarządczej na wszystkich szczeblach organizacyjnych oraz ogólnie ujęty proces współpracy biznesu z branżą IT.

Banki inwestycyjne -bezpieczeństwo i odwaga w IT

Wojciech Mach, dyrektor zarządzający Luxoft Poland

Banki inwestycyjne to dziś jedne z najważniejszych podmiotów międzynarodowego biznesu, obracające gigantycznymi środkami finansowymi. W ostatnich latach zwracają one coraz częściej uwagę na Polskę. Szczególne miejsce w działalności światowych banków inwestycyjnych stanowi kompleksowe wsparcie ze strony działających w naszym kraju centrów usług wspólnych oraz podmiotów branży ITO (IT Outsourcing). Zaufanie bankowców do zaawansowanych usług dostarczanych z Polski to wskazówka dla finansistów, którzy poszukują coraz nowocześniejszych narzędzi informatycznych wspomagających rozwój ich branży, że warto poszukiwać ich w ofercie centrów IT działających w naszym kraju.

Banki inwestycyjne znajdują w Polsce dobre kadry. Nasi specjaliści charakteryzują się wiedzą na światowym poziomie w dziedzinach IT, szczególnie istotnych dla branży finansowej, takich jak programowanie platform bankowych czy tworzenie mobilnych aplikacji dla właścicieli kont osobistych.

Należy przyznać, że decyzja o skorzystaniu z usług IT oferowanych przez zewnętrznych partnerów obarczona jest w branży bankowej wysokim ryzykiem. Jednocześnie jednak sprawne procesowanie danych, ich opracowanie i dogłębna analiza stanowią źródło przewagi konkurencyjnej na rynku bankowym. Zewnętrzni partnerzy są w stanie zapewnić obsługę bankowego IT na najwyższym poziomie, a jednocześnie pozwalają uniknąć nierentownych inwestycji w nazbyt rozbudowane wewnętrzne departamenty IT. O popularności informatycznych rozwiązań outsourcingowych świadczą statystyki. Wydatki instytucji finansowych na usługi ITO na całym świecie wynoszą ok. 75-80 mld USD. Oznacza to, że stanowią one aż 70% rynku usług outsourcingowych dla banków inwestycyjnych, międzynarodowych domów maklerskich, banków powierniczych oraz innych instytucji finansowych.

Nadążenie za obecnym tempem zmian w sposób, który nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa poufnych informacji, musi być związane z wyborem rzetelnego partnera outsourcingowego. Najlepsze firmy branży ITO we współpracy z klientem wykorzystują takie rozwiązania, jak background checks czy wspólnie certyfikowane zabezpieczenia.

O tym, że podmioty branży finansowej coraz bardziej przekonują się do przewagi wynikającej z korzystania z usług partnerów outsourcingowych, świadczy rozwój polskiego oddziału Luxoft, specjalizującego się w usługach IT dla globalnych banków inwestycyjnych. W ciągu ok. 2,5 roku działalności w naszym kraju Luxoft zwiększył zatrudnienie z kilkudziesięciu do blisko 300 osób - w większości programistów z kilkuletnim doświadczeniem w dużych projektach informatycznych.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200