Przyspieszenie prac nad sieciami nowej generacji

Kilku dużych operatorów telekomunikacyjnych zainicjowało projekt NGMN (Next Generation Mobile Networks), mający określić kierunek rozwoju sieci komórkowych następnych generacji. Nad kształtem przyszłych rozwiązań sieciowych pracują także specjaliści DSL Forum, którzy opracowali koncepcję BroadbandSuite, definiującą techniczne właściwości zaawansowanych, szerokopasmowych usług IP.

Komórkowy zawrót głowy

Eksperci takich operatorów, jak Nextel, Vodafone Group PLC, China Mobile Communications, Orange PLC, NTT DoCoMo, Royal KPN NV oraz T-Mobile International będą pracować nad rozwojem sieci komórkowych kolejnych generacji. Operatorzy utworzyli grupę Next Generation Mobile Networks, z główną siedzibą w Londynie, która będzie zajmować się opracowywaniem wspólnych założeń technicznych przyszłych sieci. Jak zapowiada Steve Falk, wiceprezes Sprint Nextel (ds. standardów telekomunikacyjnych), NGMN skoncentruje się przede wszystkim na uwzględnieniu potrzeb użytkowników, a nie jak ma to często miejsce w przypadku organizacji stricte normalizacyjnych (ETSI, ITU) - jedynie na aspektach technicznych.

Grupa projektowa będzie pracować nad przyszłością sieci komórkowych, a szczególnie rozwojem następców takich technologii, jak HSDPA (High Download Packet Access) i Ev-DO (Evolution-Data Optimized). Operatorzy szukają wciąż nowych rozwiązań, niebazujących na tradycyjnych sieciach GSM (Global System for Mobile Communications) i CDMA (Code-Division Multiple Access). Sprint Nextel planuje na szerszą skalę wdrożyć mobilną wersję systemu WiMAX (802.16e) na terenie USA - operator nazwał tę technologię siecią komórkową czwartej generacji (4G).

Główne założenia projektowe NGMN będą koncentrować się wokół takich zagadnień, jak uzyskiwanie wysokich przepustowości łącz przy jednoczesnym minimalnym opóźnieniu, zmniejszenie kosztów inwestycyjnych i operacyjnych, wsparcie dla mechanizmów Quality of Service oraz zaawansowanych metod uwierzytelniających. Ważnym aspektem będzie także stworzenie przejrzystych reguł odnoszących się do respektowania praw autorskich i intelektualnych (IPR - Intellectual Property Rights).

Nowe usługi szerokopasmowe

Nad rozwojem usług szerokopasmowych, związanych z możliwościami, jakie dają sieci następnych generacji, pracują również specjaliści z DSL Forum. To międzynarodowe stowarzyszenie, zrzeszające ponad 200 członków, będzie dążyć do popularyzacji poczwórnych usług (quadruple play), skupiających w jednej ofercie głos, mobilność, przesyłanie obrazów i danych. Nowa inicjatywa BroadbandSuite ma zmienić obraz DSL Forum, który był dotychczas silnie ukierunkowany na propagowanie usług opartych na cyfrowych łączach abonenckich (obecnie ponad 150 mln użytkowników na świecie korzysta z tego typu rozwiązań).

BroadbandSuite rozbudowuje istniejące systemy przesyłania danych o zaawansowane opcje dostępu i zarządzania siecią. Docelowo dostawcy usług mają skupiać swą uwagę jedynie na dostarczaniu cennych, z punktu widzenia użytkownika, treści a nie na technicznych aspektach, związanych z posiadanym przez klienta medium dostępowym. W projekcie BroadbandSuite wyodrębniono trzy główne działy: BroadbandControl, Broadband Access, BroadbandHome. BroadbandControl definiuje założenia inteligentnej, programowalnej warstwy kontrolnej, która będzie odpowiadać za zarządzanie elementami składowymi sieci następnej generacji. BroadbandAccess określa sposób uzyskania dostępu do sieci oraz drogę ewolucji rozwiązań ATM do sieci ethernetowych (bardziej wydajne realizowanie usług typu IPTV, Video-on-Demand czy wideokonferencji). BroadbandHome zawiera zaś zbiór założeń, które powinny być spełnione przez domowe środowisko sieciowe użytkownika końcowego (odpowiednie wymagania dotyczące jakości urządzeń oraz ich automatycznej konfiguracji).

Przyspieszenie prac nad rozwojem nowych koncepcji sieci teleinformatycznych ma pomóc usługodawcom w oferowaniu coraz bardziej zaawansowanych usług, wymagających szybkich i stabilnych łączy. Rosnąca na rynku konkurencja może zaś spowodować, że ciekawe od strony merytorycznej usługi będą dostępne dla szerokiej grupy odbiorców.