Przymiarki do Super 3G

Technologia OFDMA stanie się najprawdopodobniej podstawą standardu określanego jako Super 3G. Za kilka lat.

Technologia OFDMA stanie się najprawdopodobniej podstawą standardu określanego jako Super 3G. Za kilka lat.

Interfejsy radiowe oparte na modulacji OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) systematycznie zyskują popularność. Ta wydajna i odporna na zakłócenia technika transmisji fal radiowych (warstwa fizyczna) jest już stosowana m.in. w sieciach bezprzewodowych Wi-Fi (802.11g i 802.11a oraz przygotowywanej 802.11n), WiMax (stacjonarny standard IEEE 802.16-2004) oraz systemach cyfrowej transmisji satelitarnej (DVB).

Od pomysłów do standardu, jak zwykle, droga daleka, niemniej o tym, że OFDMA jest przyszłością, świadczy zainteresowanie technologiami organizacji 3GPP, która koordynuje standardy na potrzeby technologii sieci 3G. To nie przypadek, ponieważ właśnie na OFDM opierają się w zasadzie wszystkie nowe propozycje rozwiązań radiowych dla warstwy dostępowej w telefonii komórkowej, określane zbiorczo OFDMA, czyli OFDM Access. Standard, wskazujący na konkretne zakresy pasma i kodowanie, jeszcze się nie wyłonił, ale próby praktycznej implementacji OFDMA już trwają.

Inwestycje w OFDMA

Poważnym kandydatem na trzon przyszłego standardu OFDMA jest opracowana przez Flarion Technologies technologia Flash-OFDM (Fast Low-latency Access with Seamless Hand-off). W testach Flarion udowodnił, że nadaje się ona do budowy bardzo efektywnego mobilnego systemu dostępowego. Flash-OFDM zapewnia przepustowość do 1,5 Mb/s, przy prędkości do 250 km/h przy szerokości kanału jedynie 1,25 MHz.

Sieci oparte na Flash-OFDM działają już w Australii i Azji. W Europie testy przeprowadził już T-Mobile (prowadzone były wspólnie z Siemensem na terenie Holandii) oraz BT. Dobre wyniki testów sprawiły, że Flarion został kupiony przez lidera rynku technologii CDMA - firmę Qualcomm.

Radio idealnie elastyczne

Innym kandydatem jest technologia OFDM-TDD rozwijana przez firmę Adaptix. OFDMA w jej wydaniu to połączenie protokołów i modulacji WiMax (a w zasadzie pre-WiMax) z warstwą fizyczną TDD. W takim schemacie transmisji urządzenia naprzemiennie wysyłają dane i nasłuchują w tym samym kanale, a nie w dwóch odrębnych.

Adaptix idzie w kierunku rozwiązań zwanych Software Defined Radio, w których ten sam zestaw urządzeń jest w stanie - w zależności od zaistniałych warunków - nadawać jednocześnie na wielu pasmach częstotliwości, dynamicznie zmieniać długość interwałów czasowych dla transmisji w określonym kierunku na podstawie specyfiki aplikacji itp. O ile WiMax 802.16-2004 umożliwiając zestawienie maksymalnie 256 kanałów o stałej szerokości, o tyle rozwiązanie Adaptix pozwala na swobodę doboru zarówno liczby, jak i szerokości dynamicznie tworzonych kanałów.

Operatorzy robią swoje

Ważną zaletą OFDMA w wersji Flarion/Qualcomm jest nie tylko większa przepustowość, ale również możliwość korzystania z tych samych anten i kanałów częstotliwości co 3G, a więc brak konieczności inwestycji w zakup kolejnych kosztownych licencji na pasmo i tworzenie nowej infrastruktury stacji dostępowych. Takich argumentów operatorzy chętnie słuchają - co nie przeszkadza im w prowadzeniu prób z innymi, konkurencyjnymi technologiami, będącymi rozwinięciem technologii GSM, jak np. HSDPA.


TOP 200