Przygotowując się na trzecią platformę


Do roku 2020 prawie wszystkie strategiczne wydatki IT będą dotyczyć rozwiązań trzeciej platformy – twierdzi IDC, firma badawcza, która ukuła termin trzecia platforma, odnoszący się do amalgamatu czterech kluczowych czynników technologicznych.

Skok na głęboką wodę trzeba wykonać teraz albo już na zawsze pozostaniemy o krok za konkurencją – oto przesłanie, jakie stara się przekazać przedsiębiorstwom wielu ekspertów. Trzecia platforma nie jest już kolejną wielką innowacją. Ona już tu jest, napędza transformację technologii biznesowej, a przy tym szybko ewoluuje. Dlatego jeśli firmowy dział IT nie opracował jeszcze strategii mobilnej, nie stworzył zintegrowanego projektu analityki Big Data, nie wypracował sposobu wykorzystania technologii społecznościowych ani nie zaplanował użycia dostępnych opcji chmury obliczeniowej, nie ma czasu do stracenia!

Tak mówił główny analityk IDC, Frank Gens podczas konferencji IDC Directions 2017 w Bostonie. Jego zdaniem, branża technologiczna musi odpowiedzieć przede wszystkim na dwa podstawowe pytania:

  1. Kiedy ekonomia cyfrowej transformacji osiągnie odpowiednią skalę?
  2. Co firmy powinny zrobić, żeby odnosić sukcesy i kształtować gospodarkę cyfrowej transformacji?

Odpowiedzi na obydwa te pytania zależą od tego, w jaki sposób poszczególne organizacje wdrażają rozwiązania trzeciej platformy. Bez technologii bowiem firmy planujące jakiekolwiek działania związane z cyfrową transformacją są jak samochód z zaciągniętym hamulcem ręcznym.

Nowe oblicze cyfrowej transformacji

Technologia i procesy biznesowe to dwie strony jednej monety - cyfrowej transformacji. Po stronie technologii, filary trzeciej platformy – rozwiązania mobilne, Big Data, media społeczne i chmura obliczeniowa – są napędzane przez katalizatory, takie jak mechanizmy kognitywne i sztuczna inteligencja, wirtualna rzeczywistość oraz internet rzeczy.

Po stronie biznesowej, firmy powinny skoncentrować się na procesach, które trzecia platforma może pomóc uruchomić: nowe usługi, nowe sposoby pracy oraz nowe sposoby docierania i utrzymywania relacji z bazą klientów.

„Niesamowite jest to, że współczesny rynek to spirala sukcesu” - mówił Frank Gens w wystąpieniu otwierającym konferencję. „Technologie trzeciej platformy pozwalają na dokonanie cyfrowej transformacji w wielu obszarach na poziomie biznesowym. Im większy zasięg będzie miała cyfrowa transformacja, w tym większym stopniu będzie napędzana przez technologie tworzące platformę. Jesteśmy na początku tego wielkiego cyklu, który będzie stymulował wzrost, zapotrzebowanie i innowacje”.

Bliski horyzont

Raport, który stanowi uzasadnienie dla wszystkich tych twierdzeń IDC, to Worldwide IT Industry 2017 Predictions. Według jednej z zawartych w nim prognoz do 2019 r., technologie trzeciej platformy będą stanowić prawie 75% wszystkich wydatków na IT. Przy tym jest to korekta wcześniejszych przewidywań. W roku 2016 IDC prognozowało, że te wydatki osiągną niższy poziom, a ich wzrost będzie rozłożony w dłuższym czasie: 60% do 2020 r.

Dlaczego ta prognoza została zmieniona? Trzecia platforma nie jest już nową technologią. Obecnie, dla wielu firm poszukujących sposobu na zabezpieczenie i utrzymanie przewagi konkurencyjnej, stanowi ona biznesowy standard. Co więcej, tempo jej popularyzacji rośnie – dzisiaj wzrasta ona dwukrotnie szybciej niż cały sektor IT. To efekt innowacji, jakie dokonują się w każdym z czterech kluczowych obszarów technologicznych trzeciej platformy.

Technologia społecznościowa

W ciągu ostatniej dekady systematycznie rośnie poziom wykorzystywania technologii społecznościowych. Wszystko od usług VoIP (Voice over Internet Protocol) do mediów społecznych oznacza, że firmy zmieniają sposób, w jaki potencjalni klienci mogą mieć dostęp do informacji. Dzięki połączeniu z rozwiązaniami chmurowymi i mobilnymi, informacje mogą być udostępniane w ramach stabilnej architektury i na dowolnym urządzeniu - takim, które odpowiada użytkownikowi.

Następny krok? Wirtualna rzeczywistość, która sprawi, że technologia społecznościowa będzie tworzyć środowisko pozwalające użytkownikowi na całkowite zanurzenie się w nim. Warto pamiętać, że jesteśmy w stanie zachować nawet 80% informacji, jeśli będziemy przekonani, że doświadczamy czegoś bezpośrednio – sam potencjał marketingowy jest ogromny.

Urządzenia mobilne

Dostęp do wielkich zbiorów danych za pośrednictwem podłączonych do sieci urządzeń to jedna z zasad, która określa możliwości trzeciej platformy. Błyskawiczne analizy dotyczące ostatniej kampanii na żądanie, praca zdalna, a nawet edukacja, w której centrum będzie znajdował się tablet - w szkole i poza nią. Przy tym biorąc pod uwagę rozwój komunikacji 5G, dynamiczny wzrost internetu rzeczy oraz strategię ciągłej dostępności (always-on): to dopiero początek.

Czy zatem nie jest najwyższy czas, żeby upewnić się, że strategia mobilna własnej organizacji jest aktualna i optymalna z punktu widzenia prowadzonego biznesu?

Big Data

Dostępność danych pochodzących ze wszystkich zakamarków biznesu w jednym miejscu jest dziś praktycznie standardem. Jednak sposób, w jaki dane są wykorzystywane w ramach procesów podejmowania decyzji, podlega właśnie transformacji. Kognitywna sztuczna inteligencja rozwinęła się do tego stopnia, że systemy komputerowe mogą dzięki analizie Big Data podejmować trafne decyzje. Poza tym, im więcej analizują, tym lepsze stają się podejmowane decyzje.

Kuźnią uczenia maszynowego są kraje Bliskiego Wschodu. Dotyczy to zwłaszcza sektora technologii finansowych.

Usługi cloud

Stanowiąca jeden z filarów trzeciej platformy oferta cloud sprawia, że każda firma może udostępnić swoje rozwiązania IT na dowolnym podłączonym do sieci urządzeniu. Dzięki temu dane mogą być przechowywane poza organizacją – oznacza to oszczędności związane z niższym zużyciem energii oraz mniejszą liczbą zadań administracyjnych.

Największą innowacją jest to, że bogata oferta rozwiązań chmurowej pamięci masowej umożliwia zaspokojenie potrzeb wszystkich firm – małych, średnich i dużych. Gotowe konfiguracje, macierze klasy podstawowej oraz hybrydowa chmura pomogą organizacjom uwolnić się od tradycyjnych, kosztownych modeli sprzętu komputerowego.

Niezwykle ważne jest, żeby biznes postrzegał maksymalne wykorzystanie trzeciej platformy jako priorytet. To oznacza przygotowanie precyzyjnej strategii rekrutacyjnej i rozwojowej, która zagwarantuje, że zespół IT będzie w stanie wyprzedzać rozwój sytuacji. Oznacza to jednocześnie, że należy pozbyć się ze swojego słownika zdania, że „zadanie zostało wykonane”.

W miarę jak technologie trzeciej platformy będą ewoluować, firmowy zespół IT będzie musiał stale oceniać nowe zastosowania oraz pozostawać w gotowości na rozpoczęcie nowego projektu – w sytuacji gdy pojawi się nowa, lepiej dopasowana do potrzeb technologia.

Zapisz się na bezpłatny newsletter. Dowiesz się o webinarach, nowych case study oraz white paperach.