Przygotowano jeden projekt ustawy o e-podpisie

Poselska Podkomisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów - poselskiego i rządowego - ustawy o podpisie elektronicznym zakończyła najważniejszy etap pracy. Przygotowany został jeden projekt będący scaleniem zapisów z dwu zgłoszonych wcześniej propozycji ustawy.

W najważniejszych sprawach spornych (m.in. kwestii wprowadzenia hierarchiczności struktury wystawców certyfikatów elektronicznych; umiejscowienia urzędu, który miałby nad- zorować pracę wystawców, i dowol- ności uzyskiwania przez tych wystawców akredytacji) pozostawiono zapisy odpowiednich punktów ustawy za- warte w projektach poselskim i rządowym. "O ich wyborze musi już zadecy- dować głosowanie Sejmu" - twierdzą posłowie. Pierwsze czytanie ustawy o podpisie elektronicznym ma się odbyć w maju br.

Z uwagi na zakończenie tego etapu prac w siedzibie Sejmu została zorga-nizowana konferencja Ustawa o pod-pisie elektronicznym i jej konsekwencje dla rynku finansowego. Przedstawicie-le sektora bankowego nie ukrywali, że chętnie widzieliby rozwiązania prawne, które wprowadzałyby branżowość w kwestii działalności wystawców certyfikatów.

Podczas spotkania pod adresem obu wersji ustawy o podpisie elektronicznym formułowano zarzuty, dotyczące używanego w niej języka, który zdaniem oponentów jest zbyt hermetyczny, techniczny, a co więcej, niezbyt dobrze wpisuje się w polską nomenklaturę prawną.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200