Przygotowania do zarządzania aplikacjami rozproszonymi

Na rynku można zaobserwować wyraźnie przygotowania do wprowadzenia produktów zarządzania nowej generacji, które pozwolą przekształcić takie koncepcje, jak ITIL (IT Infrastructure Library) czy SOA (Service Oriented Architecture), w praktyczne rozwiązania funkcjonujące w przedsiębiorstwie.

Tradycyjne narzędzia zarządzania, to rozwiązania 'wertykalne', zaprojektowane do zarządzania urządzeniami lub określonymi produktami, takimi jak np. bazy danych. Technologie ewoluują jednak w kierunku przetwarzania rozproszonego i coraz ważniejsze staje się również 'horyzontalne' spojrzenie na narzędzia zarządzania.

ITIL eksponuje zarządzanie poziomem usług (SLM) i wielu dostawców przekłada to na zarządzanie usługami biznesowymi (BSM), które pozwala na wspólne zarządzanie wydajnością infrastruktury i aplikacjami związanymi z usługami biznesowymi. W takim podejściu baza danych konfiguracyjnych (CMDB) funkcjonuje jako repozytorium nie tylko dla zasobów fizycznych, ale także odwzorowań usług biznesowych na związaną z nimi infrastrukturę.

Zobacz również:

  • 8 koncepcji biznesowych, które liderzy IT powinni opanować

Implementacje SOA wprowadzają nowe komplikacje do BSM, ponieważ wydzielają usługi z infrastruktury, w której funkcjonują, czyniąc odwzorowanie takich usług na infrastrukturę jeszcze bardziej skomplikowaną i płynną z punktu widzenia zarządzania.

Najnowsze przejęcia w wykonaniu IBM, CA i Mercury Interactive, to przygotowania do zarządzania taka złożonością.

W listopadzie ub.r. IBM ogłosił przejecie firmy Collation, dostawcy produktu Confignia, który pozwala na automatyczne wykrywanie aplikacji i powiązanych z nimi urządzeń oraz odwzorowania tych powiązań w CMDB.

W styczniu br. CA zapowiedziała przejęcie firmy Wily Technology. Chociaż produkty tej firmy nie zawierają takich możliwości odwzorowywania funkcjonalności aplikacji, jak rozwiązania Collation, to zapewniają jednak wgląd w wydajność aplikacji.

W styczniu br. także Mercury Interactive zapowiedziała przejecie firmy Systinet. Mercury tradycyjnie skupia się na aplikacjach, a jej optymalizacja technologii biznesowej (BTO) oferuje już możliwość odwzorowywania powiązań aplikacji z urządzeniami w CMDB. Systinet natomiast skupia się bardziej na SOA, oferując produkty zapewniające rejestry UDDI (Universal Description, Discovery and Integration) i zarządzanie SOA oraz cyklem życia informacji.

Ten rodzaj inwestycje trzech dużych dostawców wskazuje na poważne podejście do zagadnienia zapewnienia możliwości zarządzania złożonymi usługami w przedsiębiorstwie i zapewne zachęci innych dostawców do pójścia w tym kierunku.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200