Przygotowania do sylwestra

Według zapewnień Microsoftu dopiero piąty zestaw poprawek eliminuje problem roku 2000 w Windows NT Server 4.0.

Według zapewnień Microsoftu dopiero piąty zestaw poprawek eliminuje problem roku 2000 w Windows NT Server 4.0.

Microsoft zapewnia, że system Windows NT Server 4.0 jest już w pełni zgodny z rokiem 2000. Założenie to jest prawdziwe, ale tylko w przypadku, gdy na wszystkich serwerach jest zainstalowany piąty zestaw poprawek (Service Pack 5).

Piąty zestaw poprawek

Microsoft wprawdzie rekomenduje wdrożenie najnowszego zestawu poprawek, lecz nie zawsze jest to możliwe lub uzasadnione. Coraz częściej użytkownicy decydują się nie wdrażać nowego Service Pack, jeśli w aktualnej konfiguracji systemu na serwerach nie dostrzegają żadnych problemów w pracy. Jest to działanie o tyle uzasadnione, że każdy Service Pack - poza poprawianiem błędów - często powoduje kolejne. Co więcej, aktualizacja wielu bibliotek systemowych dokonywana przy instalacji pakietu SP nie zawsze jest bez znaczenia dla pracujących na platformie NT aplikacji innych producentów.

Microsoft zapewnia, że nie zna przypadków niekompatybilności z rokiem 2000 serwera Windows NT z najnowszym, piątym zestawem poprawek. Według firmy taki serwer powinien bezproblemowo pracować od 1 stycznia 1996 r. do 31 grudnia 2036 r.

Zanim jednak zostanie zainstalowany piąty zestaw poprawek, konieczna jest aktualizacja niektórych komponentów serwera Windows NT. I tak na serwerze powinna pracować przeglądarka Internet Explorer 4.01 w wersji SP2. Jeśli serwer wcześniej zawierał komponenty MDAC, to muszą być one aktualizowane do wersji 2.1 SP1. Zamiast rozszerzeń FrontPage 97 Extensions powinna być zainstalowana wersja FrontPage 98 Extensions, SiteServer Ex-press natomiast należy zaktualizować do wersji 3.0, a interfejs ADSI - do wersji 2.0. Przed instalacją SP5 warto zainstalować na serwerze pakiet Option Pack 4.0, jeśli tam on nie znajduje się (tylko wtedy, gdy mają być wykorzystane funkcje serwera internetowego lub transakcyjnego).

Czwarty zestaw poprawek

Serwery wyposażone w czwarty zestaw poprawek, na których podczas instalacji SP4 uruchomiono także program Y2KSETUP.EXE (dostępny w ramach SP4), nie są jednak w pełni przygotowane do nadejścia roku 2000. Do dziś Microsoft udostępnił cztery dodatkowe poprawki, które umożliwiają przygotowanie serwerów z SP4 do wejścia w rok 2000 bez konieczności instalacji na nich piątego zestawu poprawek.

Pierwszy z problemów polega na tym, że BIOS-owy zegar pracującego serwera po północy 31 grudnia 1999 r. nie jest aktualizowany i przez godzinę wskazuje rok 1999. Dokładny opis tego problemu znajduje się w dokumencie technicznym Q216913, dostępnym pod adresemhttp://support.microsoft.com.

Po instalacji SP4 należy również zaktualizować bibliotekę MFC40.DLL, która powoduje wyświetlanie nieprawidłowej daty w niektórych aplikacjach po sylwestrze 1999 r. Problem ten można zaobserwować np. po ręcznej zmianie daty na dowolną po roku 2000 i uruchomieniu aplikacji Microsoft System Information (MSINFO32.EXE). Problem i sposób otrzymania poprawki opisane są w dokumencie Q218877.

Kolejny problem dotyczy aplikacji Message Queue Server 1.0. Przy próbie wykonania polecenia Renew Internal Certificate 29 lutego przestępnego roku (w tym także 2000 r.) na ekranie pojawi się komunikat o błędzie. Problem ten opisano w dokumencie Q230050.

Ostatnia z dostępnych i opisanych w dokumencie Q230335 poprawek wiąże się z niewłaściwym wyświetlaniem daty w aplikacji IIS 4.0 HTML Administrator, dostępnej z poziomu przeglądarki WWW.

Trzeci zestaw poprawek

Windows NT Server 4.0 z zainstalowanym pakietem Service Pack 3 nawet po instalacji wszystkich dostępnych tymczasowych poprawek (hot-fix) nie jest w pełni przygotowany na rok 2000 i - wg zapewnień Microsoftu - nie będzie. W związku z tym firma proponuje klientom stosującym taką konfigurację wdrożenie SP4 z poprawkami lub od razu SP5.

Lista niezbędnych poprawek serwerów z SP3 zawiera już 12 pozycji. Microsoft wskazuje także kolejnych 8 potencjalnych zagrożeń, które nie zostaną już usunięte.

Niewykluczone, że jeszcze przed tegorocznym sylwestrem Microsoft odkryje kolejne luki w systemie, mogące powodować komplikacje w pracy serwerów Windows NT w nowym roku. Zalecanym działaniem jest więc obserwowanie strony o adresiehttp://www.microsoft. com/y2k, na której na bieżąco podawane są informacje o stanie przygotowań wszystkich produktów Microsoftu do roku 2000 i sposobach rozwiązywania potencjalnych problemów. Należy także pamiętać, że przygotowanie systemu operacyjnego na nowy rok nie rozwiązuje problemu - w równym stopniu na efekt Y2K narażone są pracujące na tej platformie aplikacje i sprzęt (w szczególności BIOS), na którym działa system.


TOP 200