Przygotowani do zmian

Skuteczne zarządzanie zmianą było tematem przewodnim VII Kongresu SAP Polska. Computerworld był jego patronem medialnym.

Skuteczne zarządzanie zmianą było tematem przewodnim VII Kongresu SAP Polska. Computerworld był jego patronem medialnym.

Problematyka ta nie pojawiła się na tegorocznym spotkaniu przypadkowo. Zdaniem organizatorów polską gospodarkę czekają duże zmiany w związku z przystąpieniem do Unii Europejskiej. Krok ten będzie miał również znaczące konsekwencje historyczne, cywilizacyjne i polityczne. "Za kilka miesięcy, wraz z usunięciem niemal wszystkich barier gospodarczych między Polską a innymi krajami UE, rozpocznie się ewolucja - a więc zmiana - w polskim biznesie. Muszą być na nią gotowe firmy, ich właściciele i kadra zarządzająca" - przekonywał Grzegorz Kozłowski, prezes zarządu SAP Polska.

Przygotowani do zmian

prof. dr hab Krzysztof Obłój

Wiele polskich firm podjęło już wcześniej przygotowania do funkcjonowania w realiach wspólnego rynku. Wiele zmian trzeba będzie jednak dokonać także po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Zdaniem prelegentów kongresu w ich przeprowadzeniu mogą się okazać pomocne narzędzia informatyczne. Analiza rynku i szybkie reagowanie na posunięcia konkurencji są w realiach globalnej gospodarki coraz trudniejsze bez zastosowania technik informacyjnych. Informatyka staje się niezbędnym narzędziem wspomagania zarządzania, w tym również zmianami.

Goście forum wskazywali na wiele czynników warunkujących skuteczność i powodzenie w przeprowadzaniu zmian w przedsiębiorstwie. Nie zawsze są one zależne od firmy. Często wynikają z zewnętrznych regulacji prawnych, sytuacji politycznej czy podpisanych wcześniej umów długoterminowych. Prof. dr hab. Krzysztof Obłój postawił wręcz prowokacyjną tezę, że zarządzanie zmianami nie jest w ogóle możliwe. Duża konkurencyjność na rynku wymusza ustawiczne poszukiwanie nowych, skuteczniejszych form i sposobów prowadzenia biznesu. "To, co się robi dzisiaj, wcale nie musi odpowiadać oczekiwaniom klienta jutro" - mówił Bertrand LeGuern, wiceprezes zarządu Telekomunikacji Polskiej.

Organizatorzy kongresu postarali się również o wystąpienia prezentujące zakończone sukcesem procesy przekształceń w polskim biznesie. Józef Wancer, prezes zarządu BPH PBK, dowodził, że fuzja obu banków - w tym również połączenie systemów IT - przebiegła sprawnie głównie dzięki skoncentrowaniu się na dokładnie określonych, najważniejszych celach i zadaniach. Ważną rolę odegrała też odpowiednia komunikacja między zarządem a pracownikami i klientami. "Przeprowadzenie zmian byłoby trudne bez przekonanych o ich słuszności liderów i rzeczników. Poza tym to praca bardzo, bardzo ciężka" - zakończył swoją wypowiedź prezes Józef Wancer.

Nigel Barlow, gość specjalny Kongresu SAP Polska, namawiał do kreatywnego zarządzania firmą i elastycznego, twórczego reagowania na wszelkie zmiany, propozycje i pomysły, które mogą mieć wpływ na prowadzenie biznesu. A ważne dla sukcesu rynkowego może się okazać niemal wszystko. Sukcesy odnoszą ci, którzy łamią wszelkie reguły i stereotypy. "Trzeba być otwartym na potrzeby i odczucia innych ludzi. Trzeba mieć ciekawość dziecka, nie można wstydzić się ciągle pytać: dlaczego" - przekonywał Nigel Barlow. "Najlepiej udają się te zmiany, które sami chcielibyśmy na świecie widzieć" - stwierdzał za Mahatmą Gandhim.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200