Przygoda z nauką angielskiego

EuroPlus+ jest multimedialnym programem pracującym w środowisku Windows przeznaczonym do interaktywnej nauki języka angielskiego. Oparty jest na znanym kursie językowym Flying Colours firmy Heinemann Publishers z Oxfordu. Jedną z ważniejszych zalet tego programu dla osoby stawiającej pierwsze kroki w nauce języka angielskiego jest wbudowany polski interfejs do komunikacji z użytkownikiem.

EuroPlus+ jest multimedialnym programem pracującym w środowisku Windows przeznaczonym do interaktywnej nauki języka angielskiego. Oparty jest na znanym kursie językowym Flying Colours firmy Heinemann Publishers z Oxfordu. Jedną z ważniejszych zalet tego programu dla osoby stawiającej pierwsze kroki w nauce języka angielskiego jest wbudowany polski interfejs do komunikacji z użytkownikiem.

Kurs składa się z trzech części: dla początkujących, średniozaawansowanych i zaawansowanych. W skład pakietu wchodzi CD-ROM zawierający jeden poziom nauki oraz polska instrukcja obsługi. Kurs jest również dostępny w wersji profesjonalnej, obejmującej wszystkie trzy poziomy. Jeden poziom odpowiada 150 godzinom intensywnej nauki, w związku z czym na poznanie całego kursu trzeba przeznaczyć 450 godzin. EuroPlus+ w sposób ciekawy i przyjemny pozwala zgłębić tajniki obcego języka tym osobom, które przyzwyczajone są do samodzielnej i systematycznej pracy.

Każdy poziom nauki złożony jest z trzydziestu lekcji pogrupowanych w rozdziały. Dla usystematyzowania nauki rozdział zamyka lekcja powtórzeniowa. Nauka jednej lekcji podzielona jest na ponad trzydzieści różnorodnych ćwiczeń.

Kurs może być zainstalowany dla jednego bądź wielu użytkowników. Jeżeli z EuroPlus+ korzysta kilka osób, to przy uruchamianiu programu trzeba podawać imię i hasło, co zapewnia dostęp do indywidualnych plików z rozwiązanymi ćwiczeniami.

Program EuroPlus+

Przed przystąpieniem do nauki języka warto uważnie przeczytać dostarczoną w pakiecie polskojęzyczną instrukcję obsługi. W trakcie nauki można korzystać z rozbudowanego kontekstowego systemu pomocy. Niestety program nie wyświetla skróconego opisu ikon zawartych w pasku narzędziowym podczas wskazywania ich kursorem.

Komunikacja ucznia z programem realizowana jest przez polskojęzyczne menu. Po wyborze lekcji z menu Lekcja kolejne ćwiczenia otwiera się w menu Wprowadzenie, Nauka lub Ćwiczenie. Na żądanie wyświetlane jest polskie tłumaczenie angielskiego tekstu ćwiczenia znajdującego się w oknie. Podział ćwiczeń na dwadzieścia grup pozwala niezależnie od lekcji czy poziomu wybierać te partie materiału, w których poznaniu lub utrwaleniu użytkownik jest szczególnie zainteresowany.

Większość ćwiczeń oprócz kolejnej partii materiału zawiera polecenie, które trzeba samodzielnie wykonać. W każdej chwili można sprawdzić prawidłowość rozwiązania. W przypadku kłopotów z rozwiązaniem zadania można przełączyć program w tryb Nauki z menu Test (pozycja menu Test jest widoczna po wybraniu ćwiczenia).

Poznawanie języka bardzo uatrakcyjniają dołączone do ćwiczeń nagrania dźwiękowe słów, zdań, dialogów, scenek rodzajowych, objaśnień gramatycznych, piosenek. Ćwiczenia dialogowe wymagają dokonywania własnych nagrań dźwiękowych. Ich porównywanie z głosem lektora pozwala skutecznie wyeliminować błędy wymowy, dykcji i akcentu. Tekst może być ilustrowany zdjęciami i rysunkami, udźwiękowionymi scenkami filmowymi lub dłuższymi dialogami odczytywanymi przez lektorów.

Dodatkowe programy

W skład pakietu wchodzą dodatkowe programy, które można uruchomić z poziomu Menedżera Programów lub bezpośrednio z EuroPlus+ (menu Narzędzia, pasek narzędzi).

Spelling Teacher - świetny program do nauki literowania, co nie tylko początkującym ale i zaawansowanym sprawia często dużo kłopotu.

Irregular Forms - program zestawiający nieregularne formy czasowników, rzeczowników i przymiotników wraz z ich nagraniami dźwiękowymi oraz przykładami.

Tape Recorder - program do nagrywania i odtwarzania własnego głosu. Umożliwia akustyczno-graficzne porównanie nagrania z wypowiedzią lektora. Trudność sprawia dopasowanie wysterowania poziomu własnego nagrania tak, aby uzyskać na wykresie graficznym amplitudę zgodną z głosem lektora. Automatyczne ustalenie poziomu byłoby lepszym rozwiązaniem.

Audio Dictionary - zawiera słowa, wraz z tłumaczeniem, używane w kursie Flying Colours oraz przykładowe zdania ilustrujące ich zastosowanie. Dodatkowo pozwala wysłuchać prawidłowej wymowy słowa w wykonaniu lektora. Wadą słownika wydaje się być ograniczenie zasobu słów tylko do używanych w kursie. Istniejąca możliwość rozszerzania słownika o nowe słowa, nie pozwala usłyszeć ich prawidłowej wymowy.

Browser - program pozwalający na wyszukiwanie ćwiczeń wg zadanych kryteriów np. tematycznych, gramatycznych.

Potencjalny nabywca przed kupnem programu musi odpowiedzieć sobie na pytanie: czy posiada komputer o wystarczającej konfiguracji? Wymagania sprzętowe są niestety duże: komputer z procesorem 386SX (zalecany 486DX), 4 MB RAM, 10 MB wolnego miejsca na twardym dysku (dodatkowo nagranie 1 s dźwięku wymaga ok. 40 kB), karta graficzna i monitor VGA (zalecana SVGA z 256 kolorami), mysz, karta dźwiękowa z mikrofonem (brak mikrofonu uniemożliwi wykonanie niektórych ćwiczeń), stacja CD-ROM.

Jeżeli komputer spełnia powyższe wymagania to EuroPlus+ odwdzięczy się jako wszechstronny nauczyciel języka angielskiego. Świetna wymowa tekstów odczytywanych przez lektorów, ciekawa tematyka lekcji, duża ilość i różnorodność testów, starannie dobrana oprawa graficzna to tylko niektóre z wielu zalet tego programu, które powodują, że nauka języka może stać się prawdziwą przyjemnością.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200