Przygoda z Internetem

W imieniu firmy ZigZag pragnę jeszcze raz podziękować za uwzględnienie naszej firmy w Państwa teście ("Przygoda z Internetem", CW.....) oraz za wszystkie krytyczne uwagi pod naszym adresem, które z pewnością pomogą nam podnosić jakość naszych usług.

W imieniu firmy ZigZag pragnę jeszcze raz podziękować za uwzględnienie naszej firmy w Państwa teście ("Przygoda z Internetem", CW.....) oraz za wszystkie krytyczne uwagi pod naszym adresem, które z pewnością pomogą nam podnosić jakość naszych usług.

Pragnę także dodać, iż wskutek zauważenia pewnych niedostatków w obsłudze klienta dokonane zostały zmiany personalne w dziale technicznym. Dlatego też, mamy nadzieję, iż sytuacja opisana przez Państwa jako "administrator przyparty do muru udziela wyjaśnień", już się nie powtórzy.

Chciałbym jednak skorygować dwie nieścisłości, jakie pojawiły się w rankingu:

* dla wszystkich chętnych firma ZigZag udostępnia bezpłatnie konto pełne na okres jednego tygodnia: informacja ta podawana jest w każdym naszym cenniku oraz zaznaczona była w odpowiedzi faksowej z 17.01.97 r., wysłanej do Państwa przez Dyrektora naszej firmy p. Roberta Ogiejm-Oheim (informacja ta jest dostępna na naszej home page);

* każdy klient, wykupujący u nas dostęp do Internetu, otrzymuje od naszej firmy bezpłatnie oprogramowanie dla Windows 95 lub 3.1, o czym mogli się Państwo dowiedzieć, zakładając u nas konto.

Łączę wyrazy szacunku

Marcin Marszałek

kierownik marketingu ZigZag


TOP 200