Przyczyny stresu

Firm RHI Consulting Inc., zajmująca się doradztwem dla branży IT, przeprowadziła badania dotyczące przyczyn stresu wśród szefów działów IT.

W badaniu udział wzięło 1400 szefów działów IT. Z ich odpowiedzi wynika, że najczęstszą przyczyną stresu jest przeładowanie pracą. Tak odpowiedziało aż 55% respondentów. U 24% specjalistów IT stres powoduje prowadzona przez ich firmę polityka. 12% informatyków stresuje próba wyważenia proporcji pomiędzy pracą a życiem prywatnym. Dla 4% informatyków stresująca jest komunikacja i wymiana informacji. 1% specjalistów przerażonych jest zbyt szybkim rozwojem nowych technologii.

Według lekarzy stres jest przyczyną wielu schorzeń zarówno fizycznych jak i psychicznych.