Przyczajona pluskwa

Skutki problemu roku 2000 odczuły przedsiębiorstwa, w których komputery PC są elementami większych urządzeń.

Skutki problemu roku 2000 odczuły przedsiębiorstwa, w których komputery PC są elementami większych urządzeń.

Do tej pory problem roku 2000 ujawnił się w wielu firmach, głównie w postaci niepoprawnej daty podawanej przez komputery PC. Usunięcie błędów na ogół nie było zadaniem trudnym, tym bardziej że od razu było wiadomo, co jest ich przyczyną. Poważniejsze nieprawidłowości - jeśli nie dotyczyły systemów widocznych na zewnątrz firmy - prawie zawsze nie były ujawniane. Stąd zapewne pojawiło się przekonanie, że problem roku 2000 właściwie nigdzie nie wystąpił.

Towarzystwo Ubezpieczeniowo-Reasekuracyjne Polisa SA w oficjalnym komunikacie giełdowym musiało przyznać, że "zaobserwowano pewne nieprawidłowości w działaniu systemu rejestracji ubezpieczeń i szkód oraz systemu finansowo-księgowego". Oba programy przestały pracować w sieci, a pracownicy Polisy korzystają z wersji lokalnych. Ze względu na trudną sytuację finansową towarzystwa, nie wiadomo kiedy przyczyny nieprawidłowego działania systemu zostaną usunięte. Koszt wprowadzenia poprawek wynosi ok. 50 tys. zł.

W zakładach farmaceutycznych Polfa Tarchomin problem roku 2000 niespodziewanie ujawnił się na nowej linii produkcyjnej konfekcjonowania leków. Wewnętrzne zegary w dwóch kluczowych maszynach przestawiły się na różne daty z przeszłości - odpowiednio: 1 stycznia 1980 r. i 1 stycznia 1900 r.

"Daty te są wykorzystywane do automatycznego tworzenia statystyk i dokumentacji dotyczącej prowadzonej produkcji" - wyjaśnia Krzysztof Libera, kierownik oddziału sztabowego ds. zapewnienia jakości. Daty w maszynach na nowej linii produkcyjnej nie może zmienić samodzielnie operator, są one bowiem poświadczeniem prawidłowości procesu produkcyjnego.

"Można by oczywiście stworzyć protezę organizacyjną poprzez spisanie protokołów, w których określono by, że data ze wskazanego przedziału czasu tak naprawdę oznacza co innego" - mówi Krzysztof Libera.

Linia produkcyjna nie została jeszcze w pełni uruchomiona, dlatego nie było potrzeby wprowadzania jakichkolwiek modyfikacji. Zakład czeka na reakcję firmowego serwisu. Producenci tych urządzeń zobowiązali się bowiem w zawartych umowach, że ich urządzenia będą zgodne z kryterium roku 2000.


TOP 200