Przychodzi Internet do lekarza

Na III konferencję pod hasłem 'Internet medyczny' przybyło zdecydowanie więcej uczestników niż przed rokiem. Wśród nich znajdowało się wielu lekarzy.

Na III konferencję pod hasłem 'Internet medyczny' przybyło zdecydowanie więcej uczestników niż przed rokiem. Wśród nich znajdowało się wielu lekarzy.

Podczas trwających dwa dni wykładów na Akademii Medycznej w Gdańsku przedstawiono nowatorskie zastosowania Internetu w medycynie (m.in. założenia programu Healthcare Telematics prowadzonego przez Unię Europejską) i codziennej pracy lekarzy - także w obliczu powstawania Kas Chorych. W czasie konferencji wskazano na rolę, jaką mogą odegrać multimedia w szkoleniu podyplomowym lekarzy i edukacji pacjentów.

W polskiej odnodze Internetu funkcjonuje już kilka serwisów informacyjnych (na ogół sponsorowanych przez firmy farmaceutyczne) skierowanych w stronę pacjentów (np. serwis alergologicznyhttp://www.alergen.info.pl).

Nadal jednak wykorzystanie Internetu w polskim środowisku medycznym jest jedynie fragmentaryczne i dotyczy stosunkowo małych grup. Polskie środowisko powinno brać przykład z USA czy Niemiec (np. serwis Health OnLine), gdzie Internet stanowi platformę wymiany doświadczeń między lekarzami, a jednocześnie jest narzędziem składania zamówień na podstawowe środki medyczne w szpitalach.

Więcej informacji o konferencji znajduje się pod adresemhttp://www.nadcisnienie.med.pl/konferencja .


TOP 200