Przychody America Online w III kw. wzrosły o 66%

America Online (AOL) w zakończonym 31 marca III kwartale roku finansowego 1999 odnotowała zysk netto w wysokości 117 mln USD (39 mln USD rok wcześniej).

America Online (AOL) w zakończonym 31 marca III kwartale roku finansowego 1999 odnotowała zysk netto w wysokości 117 mln USD (39 mln USD rok wcześniej). Uwzględniając zyski przejętej w tym kwartale firmy Netscape Communications, zysk netto AOL w III kw. wyniósł 420 mln USD. Przychody wzrosły w tym okresie o 66% i wyniosły 1,3 mld USD (783 mln USD).

Firma odnotowała 94-proc. wzrost przychodów z reklamy i handlu elektronicznego. Wyniosły one w III kw. 275 mln USD (143,8 mln USD).

Kwartał okazał się rekordowy także pod względem liczby nowych subskrybentów. Na stronach serwisu zarejestrowało się w tym okresie ok. 1,8 mln osób. Ich łączna liczba wynosi obecnie 16,9 mln.