Przybornik coraz większy

Narzędzia do zarządzania infrastrukturą IT Microsoftu stają się coraz bardziej zintegrowane. Nowe wersje zawierają rozszerzoną funkcjonalność i nowe nazwy.

Narzędzia do zarządzania infrastrukturą IT Microsoftu stają się coraz bardziej zintegrowane. Nowe wersje zawierają rozszerzoną funkcjonalność i nowe nazwy.

Microsoft zaprezentował wersje Beta nowych pakietów do zarządzania systemami i aktualizacją oprogramowania. Wśród nowości są: Windows Update Services (WUS), Operations Manager (MOM) 2005 i MOM 2005 Express, Microsoft System Center (MSC) 2005, a także pakiet Microsoft Device Management (MDM) rozszerzający funkcjonalność Systems Management Server (SMS) 2003 - głównie o funkcje zarządzania palmtopami i telefonami z systemem Windows for Mobile Phones.

Przedsmak DSI

Firma zmodyfikowała dotychczasowe nazewnictwo produktów służących do zarządzania infrastrukturą. MOM 2005 był dotąd określany jako MOM 2004, zaś pakiet System Center nie miał w nazwie roku. Mimo oznaczenia "2005", ostateczne wersje wszystkich zapowiadanych pakietów (poza System Center 2005) mają trafić na rynek jeszcze w II połowie 2004 r. Dotyczy to również WUS, którego premierę nieco przesunięto - wcześniej zapowiadano ją na pierwszą połowę br. Według Boba Muglia, szefa działu Microsoft Windows Server, zmiana nazewnictwa wynika z chęci synchronizacji nazw produktów z okresami finansowymi. Od tej pory produkty wchodzące na rynek w drugiej połowie roku kalendarzowego będą oznaczane symbolem następnego roku.

Nowe aplikacje są elementem ogłoszonej jeszcze w ub.r. inicjatywy Dynamic Systems Initiative (DSI), która ma na celu redukcję złożoności systemów IT przez dostarczenie administratorom instrumentarium do efektywniejszego zarządzania nimi. Inicjatywa DSI jest na tyle fundamentalna, iż można przypuszczać, że przynajmniej w części była ona powodem decyzji o przesunięciu premier Visual Studio .Net (Whidbey) i Server 2005 (Yukon) na pierwszą połowę 2005 r. (pisaliśmy o tym szerzej w CW12/2004).

W dobie nasilającej się konkurencji ze światem open source Microsoft chce uciec do przodu i udowodnić, że jego produkty oferują najniższy całkowity koszt posiadania. Według cytowanych przez Microsoft wyników analiz przeprowadzonych przez firmę Accenture administratorzy systemów poświęcają 70% czasu pracy na czynności związane z zarządzaniem. DSI ma umożliwić zmniejszenie tego zaangażowania do 55% przez automatyzację typowych, rutynowych zadań wykonywanych obecnie ręcznie. Klienci tylko na tym skorzystają.

Jednym z ważniejszych celów DSI jest stworzenie uniwersalnego systemu aktualizacji oprogramowania - zarówno dla biznesu, jak i użytkowników indywidualnych. DSI ma w szczególności zapewnić daleko posuniętą automatyzację procesu aktualizowania. Perspektywa pełnej realizacji założeń strategii DSI to 5-10 lat, najnowsze wersje systemów zarządczo-monitorujących Microsoftu mają jednak stanowić jej przedsmak.

WUS, czyli SUS

WUS ma zastąpić oferowaną obecnie aplikację do zarządzania instalacją poprawek i aktualizacji Software Update Services (SUS) 1.0. Najważniejsze nowości WUS to możliwość obsługi grup komputerów, prezentacja raportów z informacjami o tym, które poprawki i na jakich komputerach zostały zainstalowane, a także mechanizm pozwalający na selektywne ładowanie tylko tych komponentów, które wprowadzają zmiany w systemie operacyjnym.

Oprogramowanie ma zawierać istotnie poprawione mechanizmy dostarczania poprawek, raportowania stanu systemu i zarządzania wykorzystaniem pasma sieciowego. Jego funkcjonalność została rozszerzona o możliwości zarządzania aktualizacjami nie tylko systemu Windows, ale również aplikacji, m.in. SQL Server, Office System i Exchange Server. WUS został także wyposażony w funkcję wymuszania przez administratora instalacji poprawek i aktualizacji w komputerach klienckich.

WUS składa się z dwóch elementów. Pierwszy to infrastruktura obsługująca proces dostarczania poprawek, która będzie wykorzystywana przez wszystkie kategorie użytkowników. Natomiast drugim - oprogramowanie dla firm, głównie średniej wielkości, które zawiera zestaw podstawowych funkcji do jego konfigurowania i kontrolowania instalacji poprawek w systemach sieciowych.

Wstępna wersja Beta WUS jest dostępna tylko dla ograniczonego kręgu testerów. Publiczna wersja Beta ma się pojawić latem br.

Zarządzanie z MOM

Architektura MOM 2005

Architektura MOM 2005

MOM 2005 to system do zbierania i analizy zdarzeń z różnych systemów, usług i aplikacji. Jest on też wyposażony w funkcje do inwentaryzacji zasobów i zarządzania ich konfiguracją. MOM wykorzystuje sondy (MOM Agents), które są instalowane na monitorowanych komputerach w celu bieżącego kontrolowania stanu określonych wcześniej zasobów. Rejestrowane zdarzenia podlegają lokalnej interpretacji przez wbudowany w sondę moduł analityczno-wnioskujący, a do centralnego repozytorium (MOM Server) są wysyłane informacje tylko o tych zdarzeniach, które zostały wcześniej zdefiniowane jako istotne.

MOM Server konsoliduje dane napływające z różnych sond i zapisuje je we własnym repozytorium zdarzeń i konfiguracji (MOM Database). Rekordy tej bazy mogą być wykorzystane przez inne narzędzia. Jednym z nich jest MOM Reporting Data Warehouse - specjalizowana hurtownia danych ułatwiająca szczegółowe badanie, kojarzenie i porównywanie zdarzeń zachodzących w różnych systemach, która w wersji 2005 pakietu MOM pojawia się po raz pierwszy.


TOP 200