Przodujemy w niechlubnym rankingu

W kwietniu br. bezrobocie w 25 krajach Unii Europejskiej wynosiło 9,1% a w strefie euro 9%. Najwyższe bezrobocie jest w naszym kraju, przy czym wśród osób do 25 roku życia sięgnęło poziomu niedościgłego dla innych krajów.

Jak podaje Eurostat, zarówno w strefie euro jak i całej Unii Europejskiej wskaźnik bezrobocia nie zmienił się w porównaniu z marcem br., w stosunku do kwietnia 2003 nieznacznie wzrosło w Eurolandzie. Ogółem w kwietniu bez pracy w Unii było 19,3 mln osób. Bezrobocie w USA w kwietniu wynosiło 5,6%, w Japonii – 4,7%.

Najniższy poziom bezrobocia utrzymuje się w Luksemburgu (4,2%), na Cyprze (4,4%), w Irlandii i Austrii (4,5%), Holandii (4,7%). Najwyższe bezrobocie w kwietniu było Polsce (18,9%), na Słowacji (16,6%), na Litwie (11,5%) i w Hiszpanii (11,2%).

Zobacz również:

  • Wzrasta znaczenie Bayer Digital Hub w Warszawie
  • Polska jest dobrze przygotowana na pracę zdalną

W porównaniu z poprzednim rokiem w 14 krajach bezrobocie wzrosło, w 10 spadło a w jednym pozostało niezmienne. Największe wzrosty odnotowano m.in. w Holandii (1,2 punktu proc.), Szwecji (1,1 punktu proc.). Największe spadki poziomu bezrobocia wystąpiły na Litwie (1,7 punktu proc.), w Estonii (1,2 punkty proc.) i Wielkiej Brytanii (dane tylko z lutego br. – 4,7% wobec 5,1% w lutym 2003).

Stopa bezrobocia wśród mężczyzn w strefie euro obniżyła się w kwietniu br. do 7,8% z 8% przed rokiem, wśród kobiet wzrosła z 10,2% do 10,3%. W całej Unii było to odpowiednio dla mężczyzn 8,3% i 10% wśród kobiet, przy czym wartości te nie uległy zmianie.

Bezrobocie wśród osób do 25 roku życia sięgało 17,3% w Eurolandzie i 18,1% w całej Unii. Najniższy odsetek bezrobotnych w tej grupie jest w Austrii (7,3%) i Irlandii (8,1%). Najwyższy niestety ponownie w Polsce – aż 39,6%. To czyni z naszego kraju absolutnego lidera w tej niechlubnej klasyfikacji: od drugiej Słowacji dzieli nas nieco ponad 10 punktów proc., a ok. 12 punktów proc. od Włoch i Grecji.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200