Przez pryzmat finansów

Mimo że systemy klasy MRP II/ERP okrzepły na przestrzeni minionych lat w swej funkcjonalności, ciągle jednak w nich i w ich otoczeniu zachodzą istotne zmiany i udoskonalenia. Spójrzmy, jak dziś wyglądają możliwości systemów tej klasy.

Mimo że systemy klasy MRP II/ERP okrzepły na przestrzeni minionych lat w swej funkcjonalności, ciągle jednak w nich i w ich otoczeniu zachodzą istotne zmiany i udoskonalenia. Spójrzmy, jak dziś wyglądają możliwości systemów tej klasy.

Współczesny rynek zmusza do ciągłego podwyższania sprawności, co oznacza skracanie cyklu, dbając o elastyczność dostaw, jakość produktów i dobrą obsługę klientów.

Aby sprostać konkurencji, przedsiębiorstwo musi pracować z pełną wydajnością na wszystkich polach, poczynając od obsługi kontaktów z klientami i serwisu dla klientów, poprzez zaopatrzenie i produkcję do obsługi dystrybucji, funkcji administracyjnych, zaplecza technicznego i wspierania zarządzania na poziomie kierownictwa. Dotychczas do tego celu wykorzystuje się w szerokim zakresie systemy informatyczne wspierające zarządzanie klasy ERP.

Zakres działania systemu ERP w przedsiębiorstwie ERP (Enterprise Resource Planning) to metoda efektywnego planowania i zarządzania wszystkimi zasobami przedsiębiorstwa niezbędnymi do nabycia, wykonania, spedycji i rozliczenia zleceń klientów w sferze produkcji, dystrybucji i obsługi serwisowej przedsiębiorstwa. W metodzie tej stosuje się głównie sterowanie za pośrednictwem systemu finansowego. System ten różni się od typowego MRP II wykorzystaniem możliwości technicznych, takich jak interfejs graficzny użytkownika, relacyjna baza danych, użycie języków czwartej generacji, zastosowanie podczas opracowania wspieranych komputerowo narzędzi software'owych, architektura klient/serwer oraz przenoszalność oprogramowania.

Systemy ERP zasadniczo działają w ramach jednego przedsiębiorstwa i na jego rzecz. Zwykle obejmują one:

  • rachunkowość, zawyczaj z modułem analiz ekonomicznych;

  • planowanie długookresowe z prognozowaniem MPS (Master Production Scheduling);

  • planowanie i sterowanie produkcją i zaopatrzeniem MRP (Material Requirements Planning);

  • sterowanie zaopatrzeniem;

  • obsługę serwisu produktów.
To jednak zwykle nie wystarcza i bardzo często niezbędna jest pełniejsza obsługa klientów oraz obsługa wewnętrzna i zewnętrzna łańcucha dostaw przy zastosowaniu poszerzenia typu SCM (Supply Chain Management) - zarządzanie łańcuchem dostaw oraz CRM (Customer Relationship Management) - zarządzanie relacjami z klientami.

Pozwala to na działania w ramach łańcucha wartości dodanej, tak aby ją maksymalizować i zmniejszać rozrzutność. Wartość dodana w tym przypadku określana jest jako wartość wniesiona do przedsiębiorstwa (materiały i operacje), za które klient końcowy jest gotów zapłacić. Nie będą to np. koszty operacji porządkowych lub nadmiernej biurokracji.

Systemy ERP stosowane są do obsługi przedsiębiorstw o różnym profilu działalności, a głównie o produkcji:

  • dyskretnej mało- i średnioseryjnej elementów i części na zlecenia rzadko powtarzające się, np. produkcja części zamiennych, dzwonów, nietypowego wyposażenia przemysłowego;

  • dyskretnej wielkoseryjnej i masowej, np. części podzespołów dla motoryzacji;

  • procesowej, np. wytwarzanie napojów i ich konfekcjonowanie na taśmach, farb w mieszalnikach lub produkcja żywności;

realizowanej na indywidualne zlecenia klientów (obsługa projektów), np. maszyn specjalizowanych, turbin, budynków, statków itp.Chociaż zdaniem handlowców oferowane przez nich systemy ERP nadają się do wszystkiego, niekoniecznie jest to prawda. Poszczególne systemy nadają się do obsługi konkretnego przedsiębiorstwa lepiej, gorzej lub wcale.

Użyteczne poszerzenia ERP

W przedsiębiorstwach o produkcji ciągłej lub nastawionych na eksploatację urządzeń, np. w elektrowniach, szczególne znaczenie ma obsługa eksploatacji środków trwałych CMMS (Computerized Maintenance Management Systems), która obejmuje obsługę zleceń remontowych wraz z obsługą niezbędnych do tego zapasów materiałowych, rozliczeń robocizny, zakupów i rozliczeń finansowych. Zarządzanie gospodarką remontową wymaga podobnych zabiegów jak zarządzanie produkcją i zaopatrzeniem.

W przedsiębiorstwach wytwarzających wyroby o dużym stopniu komplikacji, małej powtarzalności i dużych zmianach technicznych w poszczególnych partiach istotne jest gospodarowanie dokumentacją techniczną wyrobów. Przykładem mogą być silniki okrętowe lub autobusy, których okres eksploatacji przekracza często kilkanaście lat. W tym okresie niezbędne jest ich serwisowanie i dostarczanie części zamiennych odpowiednich dla każdej partii wyrobów. Systemy obsługi dokumentacji technicznej PDM (Product Data Management) obsługują zarządzanie wszystkimi danymi wyrobu od momentu powstania jego koncepcji, poprzez opracowanie konstrukcji i technologii oraz sposobu i techniki obsługi serwisowej, aż do ewentualnej instrukcji demontażu. Systemy takie muszą mieć oparcie w sprawnej bazie danych i dostęp poprzez sieć zwykle z systemu ERP. Taka integracja pozwala na uzyskiwanie dużych oszczędności i skuteczności działania w sferze konstrukcji (głównie obsługa zmian konstrukcyjnych) oraz w sferze zarządzania.

W przypadku gdy PDM jest niewystarczający często stosowane jest jego poszerzenie PLM (Product Life Management) - zarządzanie cyklem życia wyrobu, które obejmuje zarządzanie produktem od momentu powstania jego idei do wycofania z rynku w taki sposób, aby przynieść przedsiębiorstwu i jego partnerom jak największy zysk. PLM obejmuje: opracowanie koncepcji, projekt, opracowanie technologii wytwarzania, zarządzanie wytwarzaniem, zarządzanie dokumentacją i zamówieniami klientów.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200