Przez edukację do wdrożeń

Altkom Akademia, znana głównie jako firma edukacyjna, rozszerza działalność na usługi konsultingowe i realizację wdrożeń systemów informatycznych.

Altkom Akademia, znana głównie jako firma edukacyjna, rozszerza działalność na usługi konsultingowe i realizację wdrożeń systemów informatycznych.

Altkom Akademia powstała w 1992 r. jako firma edukacyjna. Początkowo prowadziła szkolenia, będąc autoryzowanym ośrodkiem Microsoftu i Novella, później uzyskała również autoryzacje takich firm, jak SCO, Compaq, Lotus czy Sun Microsystems (w tym również w zakresie Javy). "Od początku naszym celem było oferowanie usług konsultacyjnych i praca przy projektach wdrożeń systemów wspomagania zarządzania. Edukacja była jedynie drogą do tego celu" - mówi Jarosław Ubysz, dyrektor generalny Altkom Akademia. "Kluczem do sukcesu w tych dziedzinach są specjaliści. Organizacja ośrodka szkoleniowego pozwalała zgromadzić odpowiednich ludzi" - dodaje.

Złożone szkolenia

Altkom zatrudnia obecnie 130 pracowników, w tym ponad 50 wykwalifikowanych instruktorów. Zdaniem Jarosława Ubysza, rynek szkoleń zmienił się od czasu powstania Altkomu. Klienci wymagają profesjonalizmu, a jednocześnie przedstawiane systemy stały się bardziej heterogeniczne i złożone, wymagają też większej wiedzy od wykładowców.

Altkom Akademia stara się wszechstronnie wykorzystać wiedzę swoich pracowników. Organizacja szkoleń, głównie dla firm, jest tylko jednym z wielu obszarów działalności. Duży nacisk położono na konsulting. "Istnieje duży i wciąż pogłębiający się deficyt specjalistów z obszaru informatyki. Dopóki przedsiębiorstwa nie są w stanie zgromadzić same odpowiednich zasobów wiedzy w postaci kompetentnych pracowników, dopóty my możemy tę wiedzę sprzedawać" - mówi Jarosław Ubysz. Atutem pracowników Altkomu jest również pogłębianie i aktualizowanie wiedzy podczas szkoleń, odbywających się bezpośrednio u producentów oprogramowania.

Ogólnopolskie wsparcie

Firma udziela również pomocy technicznej na terenie całej Polski. Umożliwia to infrastruktura zbudowana na potrzeby ośrodków szkoleniowych, znajdujących się w Poznaniu, Krakowie, Bielsku-Białej, Warszawie i Katowicach. Planowane jest stworzenie kolejnych: we Wroc-ławiu i Gdańsku. "Zapotrzebowanie na usługi techniczne będzie zawsze, zwiększając się w miarę narastania deficytu specjalistów i stopnia złożono- ści systemów informatycznych" - stwierdza Jarosław Ubysz.

Altkom prowadzi również ogólnopolskie projekty wdrożeń systemów informatycznych, instalując sieci i oprogramowanie, m.in. IBM Tivoli. W skład projektu często wchodzi instalacja własnego oprogramowania, dostosowanego indywidualnie do potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa. Własne systemy to głównie oprogramowanie wspomagające zarządzanie i hurtownie danych, zbudowane na bazie narzędzi Oracle'a, Sybase'a i Microsoftu.

"Zamierzamy rozwijać się terytorialnie, rozbudowując stopniowo sieć ośrodków i infrastrukturę informatyczną. W przyszłości nadal zamierzamy zachować dotychczasowe proporcje w podstawowych obszarach naszej działalności: edukacja i konsulting, wsparcie techniczne i wdrożenia oraz tworzenie własnych aplikacji" - podsumowuje dyrektor generalny Altkom Akademia.


TOP 200