Przewodzić zmianie w niepewnych czasach

Przełomowe, zasadnicze zmiany wymagają poświęcenia i wyrzeczeń. Piętrzą się wyzwania logistyczne i intelektualne, na dodatek emocje i chaos, towarzyszące każdej zmianie, mogą sparaliżować organizację. Jednak w obecnych, burzliwych czasach zmiany nie można uniknąć.

Zasadnicza zmiana może pobudzić niektórych pracowników, ale dla większości będzie powodem do niepokoju. Dalekowzroczni menedżerowie umieją jednak wykorzystać trudne czasy do wyprzedzenia mniej sprawnych konkurentów. Potrafią wydobyć nowe pokłady energii ukryte w ludziach i w firmie. We wszystkich projektach o charakterze przełomowej zmiany przywódcy kierują się pięcioma podstawowymi zasadami.

Szacunek dla zespołu i mobilizowanie go do działania

Nie można być samotnym przywódcą. Na ile to tylko możliwe, trzeba zespołowi menedżerskiemu stale wyjaśniać wyzwania, angażować jego członków w planowanie, upowszechniać te informacje w całej organizacji. W ilości siła. Uczestnicy szerokiego zespołu zapewnią dodatkowe zdolności, pomnożą potencjał umysłowy konieczny do rozstrzygania pojawiających się problemów.

Zobacz również:

Najwyżsi rangą menedżerowie zawsze obawiają się, że gdy trudności towarzyszące zmianie wyjdą na jaw, sparaliżują organizację. W efekcie kierownicy średniego szczebla dowiadują się najważniejszych rzeczy tuż przed członkami swoich zespołów (kilka godzin lub nawet minut) i zarazem oczekuje się od nich, aby błyskawicznie zebrali się w garść. Menedżerowie ci często pracują w firmie dłużej niż ich przełożeni z zarządu. Dawno posiedli umiejętność przeprowadzania zespołów przez trudne czasy, o ile tylko zawczasu wiedzą o zmianie.

Kiedy jednak uwarunkowania ograniczają grono zaufanych, którzy pierwsi znają trudną prawdę, należy rekompensować to szybkim włączaniem w działania pozostałych członków zespołu przywódczego i wsparciem. Następnie trzeba wyjaśnić całą sytuację i powody, dla których wcześniej utrzymywano ją w tajemnicy. Nie będzie to łatwa rozmowa, ale z pewnością nieodzowna.

Jasno sprecyzowane oczekiwania wobec zespołu i siebie samego

Zespół musi wiedzieć, jakie są najważniejsze elementy zmiany, jakie niesie konsekwencje i jakie z tego wynikają oczekiwania. Odrzucenie wszelkiej dwuznaczności podniesie morale i wyciszy emocje. Warto rozważyć zamknięcie lub zawieszenie projektów pobocznych. Zespół może nalegać na podobne rozwiązanie, aby lepiej podołać wyzwaniom, jakie wiążą się z prowadzoną w firmie zasadniczą zmianą. Niech ludzie skoncentrują się tylko na tym, co jest potrzebne do odniesienia sukcesu i na bieżąco oceniają stan obciążenia pracą.

Bądź człowiekiem, a nie maszyną

Pracownicy chcą wierzyć, że ich przywódcy są ludźmi z krwi i kości. Rzadko komu chce się uczynić dodatkowy, morderczy wysiłek, jeśli robi to dla zimnego, wypranego z emocji człowieka. Przywódca powinien przygotować się, aby mówić wprost, co każdemu przyniesie zmiana. Wymaga to uczciwej oceny własnych uczuć i oczekiwań, a nawet odwagi, aby opuścić gardę. Ton i sposób wyrażania się znajdzie odzwierciedlenie w tym, jak pracownicy będą interpretować i przyjmować zmiany.


TOP 200