Przewodnik po targach

Przez osiem dni marca Hanower będzie żył CeBIT-em '95, czyli stanie się prawdziwym światowym centrum technik biurowych, informatycznych i telekomunikacyjnych.

Przez osiem dni marca Hanower będzie żył CeBIT-em '95, czyli stanie się prawdziwym światowym centrum technik biurowych, informatycznych i telekomunikacyjnych.

Profesjonaliści i entuzjaści-amatorzy informatyki będą mieli doroczną okazję zaznajomienia się z niemal całą światową ofertą tej branży. Pobite zostaną kolejne rekordy powierzchni wystawienniczej (314 tys. m.kw.), liczby uczestniczących firm (ponad 6000)i reprezentowanych przez nie krajów (57) oraz liczby zwiedzających (w ub.r. było ich 682 tys.)

Tegoroczne rekordowe wskaźniki świadczą - zdaniem organizatorów - o przełamaniu niedawnych negatywnych tendencji rynkowych w biznesie komputerowym i o poprawie sytuacji w poszczególnych sektorach całej branży. Zapowiadano to już na jesiennych konferencjach prasowych, które z udziałem przedstawicieli Deutsche Messe AG Hannover odbyły się w przeszło 50 krajach. 13 października, podczas warszawskiej konferencji prasowej, przedstawiciel zarządu Targów - Rolf Schlichting stwierdził, że "przeprowadzane badania przyniosły generalnie pozytywną ocenę sytuacji rynkowej i perspektyw dalszego rozwoju, które określane są w skali od "lekko zwyżkującej" do "wyrażnie pomyślnej".

Dobre nastroje

Podczas ostatniej londyńskiej konferencji prasowej (7 luty br.), Erckhard Pfeiffer - prezes i dyrektor generalny Compaq Computer Corp. stwierdził, że "poprawa sytuacji gospodarczej w USA i Europie oraz gwałtowny wzrost sprzedaży w Japonii powodują, że popyt na pecety w roku bieżącym zwiększy się o dwucyfrowy wskaźnik". W czwartym kwartale 1994 r. sprzedaź komputerów osobistych w Niemczech wzrosła o 24% a w całej Europie - o 18%.

Biznesmeni przyjeżdżają więc na CeBIT '95 w generalnie dobrych nastrojach, by na tym szczególnym forum prezentacji nowości porównać własne osiągnięcia z dokonaniami konkurencji i zaprezentować swoje produkty największej międzynarodowej publiczności.

Program jubileuszowych ekspozycji skupia się tym razem wokół 10 węzłowych tematów, rozmieszczonych przejrzyście w 21 halach targowych. W czołówce najdynamiczniej rozwijających się branż utrzymują się "oprogramowanie, doradztwo i usługi" (sześć hal) oraz "telekomunikacja" (cztery hale). "Techniki informatyczne" zajmować będą 5 hal, "CIM - produkcja zintegrowana komputerowo" - trzy a "techniki operacji finansowych", "techniki biurowe", techniki zabezpieczeń", "badania i rozwój" oraz "szanse roku 2000" - po jednej.

Software doradztwo i usługi

Dział "Software, doradztwo i usługi" zajmuje w sumie 68 tys. m.kw. (przed rokiem 64 tys.), wypełniając w całości hale nr 2, 3, 4 i 5 oraz część hali nr 6. Ponadto oprogramowanie dla projektowania czy wykonawstwa budowlanego eksponowane jest wraz z prezentacją sprzętu w halach nr 19, 20 i 21. Liczba wystawców w tym dziale wzrosła do przeszło 2,400 (przed rokiem 2,280).

Znaleźć będzie można tutaj mnóstwo udoskonalonych i rozwiniętych wersji oprogramowania, które zostały opracowane na podstawie porozumień i umów licencyjnych z wielkimi producentami. W tej dziedzinie oryginalne osiągnięcia prezentują również firmy polskie. Ogromne zróżnicowanie oferty software obrazuje nieograniczone wręcz możliwości zastosowań. Dominują programy użytkowe dostosowane do potrzeb poszczególnych branż. Oferta jest adresowana głównie do przedsiębiorstw średniej wielkości i dotyczy praktycznie wszystkich dziedzin działalności firmy, które mogą być wspierane techniką komputerową. Zawiera ona szereg nowych rozwiązań przeznaczonych dla sieci lokalnych, a w szczególności dla sieci pracujących w architekturze klient/serwer.

Po raz pierwszy prezentowane będą zbiory programów użytkowych dla banków danych, przeznaczone do wykonywania operacji ekonomicznych i technicznych na komputerach równoległych RISC. Ekspozycja w hali nr 8 prezentuje poszerzoną ofertę zastosowań multimedialnych (m.in. całościowe rozwiązania wyposażenia studia nagrań wysokiej klasy).

Telekomunukacja

Grupa ok. 700 wystawców przemysłu telekomunikacyjnego zapewnia CeBIT-owi światowy pokaz tej branży. W halach nr 13, 16, 17 i 23 zaprezentują oni zróżnicowaną ofertę nowych i udoskonalonych systemów oraz sprzętu dla łączności przewodowej i bezprzewodowej. Po raz pierwszy eksponowane tu będą elementy łącz i konwertery dla sieci ATM których uruchomienie planują operatorzy publiczni i prywatni. Reprezentowane będą również dokonania w dziedzinie budowy infostrad oraz różne zastosowania transmisji danych w pasmach wysokiej częstotliwości (techniki wideokonferencji oraz masowych transmisji danych w systemach sieci).

Dla użytkowników komputerów osobistych oferowane będą przystawki poszerzające zakres stosowania aparatów telefaksowych (np. telefaks w roli skanera lub drukarki). Sieci telefonii komórkowej eksponują nowe usługi typu Non-Voice (niefoniczne), w tym przesyłanie faksów i transmisje danych.

Sieci komputerowe

"Sieci komputerowe" reprezentować będzie 450 wystawców, którzy w hali nr 11 oraz na parterze hali nr 12 przedstawią najnowsze dokonania w tej dziedzinie. Ekspozycje odzwierciedlą znaczny wzrost podaży wielofunkcyjnych routerów i programów wspomagających ciągłość współdziałania różnych systemów sieciowych w transmisjach danych LAN i WAN.

Trzy specjalistyczne pokazy zobrazują niezwykle szybki postęp w dziedzinie . Ideą "ATM - World" jest wykazanie potrzeby szybkiego opracowania międzynarodowych standardów jednoczesnej transmisji sygnałów fonicznych, obrazów i danych? Osią pokazu "News Net '95" będzie kompletna sieć światłowodowa. Wystawcy tegorocznego CeBIT-u po raz pierwszy uzyskają dostęp do sieci Internet. W ramach pokazów "Novell Networking Center" przeszło 70 partnerów Novella zaprezentuje propozycje zastosowań systemów sieciowych.

Najnowsze osiągnięcia sprzętowe i organizacyjne w zakresie usprawniania i ułatwiania pracy biurowej zgromadzone zostaną w ogromnej hali nr 1. Wystawiona tu zostanie nowa generacja sprzętu, w tym maszyny i systemy służące do zarządzania pocztą elektroniczną mała poligrafia oraz urządzenia do mikrofilmowania.

Techniki bankowe i finansowe

Rozwiązania informatyczne i telekomunikacyjne w zakresie "Techniki bankowej i obrotu pieniężnego" prezentowane będą w hali nr 18. Najnowsze propozycje dotyczą terminali obsługi klienta, wyposażonych w funkcje multimedialne. Oferowane systemy Telefon-Banking i Electronic-Banking wydatnie zmniejszają zalew dokumentów, jaki towarzyszy codziennym masowym transakcjom obrotu finansowego.

Na górnej kondygnacji hali nr 18 ulokowanych zostanie 160 wystawców, którzy eksponować będą różne techniki zabezpieczenia transmisji danych oraz zapewnienia bezpieczeństwa systemów komputerowych. "Bezpieczne Centrum Obliczeniowe" obejmuje następujące tematy: budowlano-fizyczne aspekty bezpieczeństwa. organizacja i logistyka systemów zabezpieczeń, ochrona przeciwpożarowa, zabezpieczenie infrastruktury technicznej, organizacja ponownego uruchomienia, ochrona zbiorów danych i ergonomia stanowiska pracy.

Multimedia i techniki komputerowe

"Multimedia, Grafikę i Obrazy" prezentować będzie w halach nr 8 i 9 blisko 300 wystawców. Ekspozycje obejmować będą wysoko wydajne techniki przetwarzania olbrzymich ilości danych na stanowiskach roboczych i we współdziałaniu międzysieciowym. Wystawcy zaprezentują m.in. szeroki wybór komponentów i przystawek poszerzających zakres funkcji stanowisk roboczych.

650 wystawców zaprezentuje w halach nr 19, 20 i 21 unikalną ofertę zastosowania technik komputerowych w pracach badawczo-rozwojowych i w zarządzaniu produkcją (programy CAD/CAE oraz systemy PPs i CAM/CIM), w kontroli i zabezpieczeniu jakości (CAQ) a także w zbieraniu i przechowywaniu danych.

Kilku wystawców przedstawi nowe technologie służące projekcji okresu żywotności produktu. Okresy te można będzie określać przy pomocy działań na modelach symulacyjnych. Na proponowane rozwiązania składają się następujące elementy: systemy oprogramowania oparte o bazę wiedzy, zastosowanie rzeczywistości wirtualnej, zoptymalizowane systemy szybkiego projektowania (Rapid-Prototyping), symulacja prac badawczo-rozwojowych i przebiegu produkcji oraz powiązanie tych ostatnich z całościowym systemem logistycznym przedsiębiorstwa.

Superkomputery i sprzęt przenośny

Komputery przetwarzania równoległego i superkomputery będą -tak jak poprzednio - prezentowane na wspólnym stoisku o powierzchni 180 m.kw., a więc ponad dwukrotnie większym w porównaniu z CeBIT-em '94.

W tym pobieżnym przeglądzie niektórych tylko interesujących tematów tegorocznego CeBIT-u zasygnalizuję jeszcze dział "Przenośny sprzęt informatyczny", który tworzy obecnie jeden z najdynamiczniej rozwijających się segmentów rynku komputerowego. Wystawione zostaną najnowsze wersje przenośnych komputerów (od notebooków do palmtopów) i sprzętu uzupełniającego o rozbudowanych funkcjach i wielorakich zastosowaniach dla prawie wszystkich grup zawodowych. Wymiana danych z komputerami zastosowanymi w firmie macierzystej może być realizowana za pośrednictwem sieci przewodowych lub bezprzewodowych przy zastosowaniu modemu PMCIA o wymiarach karty kredytowej. Zminiaturyzowane drukarki umożliwiają wydruk wszelkiego rodzaju dokumentów na trasie, z dala od firmy.

Ci spośród gości CeBIT-u, którzy bez studiowania opasłych tomów katalogowych będą chcieli szybko odszukać konkretnego wystawcę, produkt czy nawet ideę produktu w jednym z dwóch oficjalnych języków targowych (angielski i niemiecki), niech nie upadają na duchu. Mają bowiem do dyspozycji w każdej hali Elektroniczny System Informacji dla Zwiedzających - EBI (Elektronisches Besucher Informationssystem). Mimo że w każdej hali jest kilka kiosków EBI (wszystkie dla pewności obsługiwane przez człowieka), to swoje trzeba odstać w kolejkach. Ale informacja jest na sto procent, bo wprawdzie z komputera ale udzielana w systemie "człowiek dla człowieka".

Życzę właściwego zaprogramowania swoich potrzeb w stosunku do fizycznych możliwości oraz wytrwałości przy zwiedzaniu. W tym przypadku bowiem mierz jednak "zamiar według sił" a nie "siły na zamiary". Nie dasz rady, Drogi Czytelniku, zwiedzić całości.


TOP 200