Przewodniczący rady nadzorczej HP odchodzi ze stanowiska

Ray Lane, ustępujący szef rady nadzorczej HP pozostanie członkiem zarządu i zachowa stanowisko dyrektora niewykonawczego o statusie doradcy. Wraz z nim z rady nadzorczej firmy odejdzie dwójka menedżerów od lat związanych z HP.

Zmiany są pokłosiem nietrafionej i zawyżonej cenowo transakcji przejęcia brytyjskiej firmy Autonomy. Wykryte w przejętej spółce nieprawidłowości przełożyły się na stratę kwartalną HP rzędu 7 mld USD. Obowiązki szefa rady nadzorczej HP tymczasowo przejmie Ralph Whitworth, jeden z ważniejszych udziałowców koncernu. Whitworth kieruje również wewnętrznym dochodzeniem w sprawie zakupu Autonomy.


TOP 200