Przetwarzanie za kratami

IBM uczestniczy w pracach nad rozwojem architektury Grid Computing. W niedalekiej przyszłości z serwerów połączonych w jeden superkomputer miałyby korzystać nie tylko uczelnie, ale również korporacje.

IBM uczestniczy w pracach nad rozwojem architektury Grid Computing. W niedalekiej przyszłości z serwerów połączonych w jeden superkomputer miałyby korzystać nie tylko uczelnie, ale również korporacje.

Według niektórych firm IT i analityków panaceum na problemy w zakresie przetwarzania w środowisku rozproszonym stanowią usługi sieciowe Web Services. Inżynierowie IBM twierdzą zaś, że właściwym rozwiązaniem są kratownice obliczeniowe (Grid Computing, w skrócie Grid). Opracowywane przez IBM i Global Grid Forum otwarte rozwiązania architektoniczne Open Grid Services Architecture (OGSA) mają umożliwić korzystanie z potężnych możliwości kratownic za pośrednictwem serwerów aplikacyjnych.

Naukowcy sobie poradzili, biznes nie

Modelowanie procesów chemicznych, biologicznych, fizycznych czy eksperymenty nuklearne, w których powstają dane o rozmiarach liczonych w tysiącach terabajtów, to dziedziny wymagające komputerów o dużej mocy obliczeniowej. Większość obliczeń z tym związanych odbywa się za pomocą specjalizowanych superkomputerów wektorowych lub masowo równoległych. Jednak potrzeby obliczeniowe instytucji naukowych rosną szybciej, niż postępuje rozwój sprzętu, a wysoki koszt produkcji jednostkowych systemów powoduje, że nie opłaca się opracowywanie superkomputerów o coraz większej mocy.

Rozwiązaniem są technologie kratownic obliczeniowych Grid, pozwalające na wykorzystanie mocy i systemów pamięciowych wielu komputerów połączonych w sieci. Problemy techniczne dotyczące takiego połączenia rozwiązano ok. 1995 r., gdy naukowcy w USA opracowali pierwsze wersje zestawu narzędziowego Globus. Gros kratownic obliczeniowych za oceanem korzysta z tego zestawu. W Europie większym uznaniem cieszy się podobny zestaw Unicore, opracowany w uczelniach niemieckich.

Według IBM w szczytowych momentach przedsiębiorstwa mają równie duże zapotrzebowanie na moc obliczeniową jak uczelnie. Jednak do tej pory nie opracowano technologii pozwalających na bezpieczne korzystanie z rozproszonych mocy i systemów pamięciowych na potrzeby biznesu - dlatego przedsiębiorstwa muszą kupować komputery o bardzo dużej wydajności. Według przytaczanych przez IBM danych średnie wykorzys-tanie mocy obliczeniowej serwerów unixowych rzadko przekracza 12%.

Technologie Grid

Grid to "skoordynowany dostęp do zasobów i rozwiązywanie problemów w ramach wieloinstytucjonalnych wirtualnych systemów komputerowych". Wspólny dostęp do zasobów nie dotyczy prostej wymiany plików, ale bezpośredniego dostępu do komputerów, programów, danych. Ten dostęp musi być ściśle kontrolowany.

W obecnych technologiach przetwarzania rozproszonego (CORBA, J2EE, .Net) nie uwzględnia się problemów skoordynowanego dostępu do zasobów w wielu ośrodkach informatycznych. Technologie te stosowane są we współpracy w ramach jednej organizacji. Wspierane przez Open Group środowisko Distributed Computing Environment (DCE) wymaga wielkich zasobów i jest mało elastyczne. Również technologie internetowe nie obejmują problemów przetwarzania rozproszonego.

I tu z pomocą przychodzi Grid Computing. W ciągu ostatnich kilku lat technologia ta doczekała się zestawu protokołów, usług i narzędzi, które pozwalają na tworzenie wirtualnych systemów komputerowych o dowolnej skali.

Technologie Grid zawierają m.in.

  • obsługę bezpieczeństwa przez zarządzanie lis.tami uwierzytelniającymi użytkowników i polityką dostępu (gdy Grid obejmuje wiele instytucji);

  • protokoły zarządzania zasobami, zapewniające alokację i bezpieczny dostęp do zdalnych zasobów;

  • protokoły do zarządzania konfiguracją, zapytania o stan zasobów i usług;

  • usługi lokalizacji i transportu zbiorów danych między systemami pamięciowymi a aplikacjami.

    Technologie Grid nie zastępują, lecz raczej uzupełniają istniejące technologie przetwarzania rozproszonego. Pozwalają na stworzenie wirtualnego systemu komputerowego, złożonego z geograficznie i organizacyjnie rozproszonych składników, dostatecznie zintegrowanego, aby był w stanie zapewniać żądaną jakość usług QoS.

  • W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

    TOP 200