Przetwarzanie danych z wykorzystaniem siatki

Compaq i Sun pracują nad technologią masowego przetwarzania danych z wykorzystaniem tzw. siatki, pozwalającą wykorzystywać rozproszone zasoby informatyczne.

Compaq i Sun pracują nad technologią masowego przetwarzania danych z wykorzystaniem tzw. siatki. Technologią tą, pozwalającą wykorzystywać rozproszone zasoby informatyczne, interesują się przede wszystkim ośrodki akademickie i instytuty naukowo-badawcze, chociaż sięgają po nią też coraz częściej przedsiębiorstwa i szeroko pojęty biznes.

Sun zakończył ostatnio prace nad oprogramowaniem Sun Grid Engine, które pozwala zarządzać siatką składającą się z wielu rozproszonych zasobów informatycznych, takich jak serwery, programy i pamięci masowe. Zasoby te mogą być oddalone od siebie o setki kilometrów i dzięki oprogramowaniu Sun Grid Engine zachowywać się tak, jakby były jednym potężnym superkomputerem. Oprogramowanie Sun Grid Engine Enterprise Edition jest obecnie intensywnie testowane, a Sun zintegrował z nim narzędzia iPlanet (zarządzanie i obsługa katalogów), które pozwalają kontrolować pracę siatki.

Z kolei Compaq wyposażył swoje serwery Alpha w rozwiązania, które pozwalają przetwarzać dane z wykorzystaniem technologii siatki. Compaq wykorzystał oprogramowanie opracowane przez Platform Computing. Oprogramowanie nazywa się Platform Grid Suite i zawiera narzędzia kontrolujące klaster oraz programy transmitujące pliki i obsługujące komunikację między stacjami równorzędnymi.

Compaq dołącza do oprogramowania Platform Grid Suite zestaw narzędzi noszący nazwę Globus Toolkit. Jest dostarczany w postaci kodu źródłowego, który definiuje i identyfikuje zabezpieczenia i protokoły dostępu, zarządza przepustowością i opóźnieniami, oraz zawiera moduły wykorzystujące technologie routingi i przełączania, separujące poszczególne środowiska wchodzące w skład siatki.

Oprogramowanie opracowane przez Compaq zawiera też narzędzia zaprojektowane przez firmę Avaki (zarządzanie dostępem do danych w sieciach rozległych).

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200