Przetarg wystartował

Po latach starań MSWiA ogłosiło przetarg nieograniczony na zasadach szczególnych ''na wykonanie, wdrożenie oraz obsługę eksploatacyjną i rozwój systemu informatycznego Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców - CEPiK wraz z robotami budowlanymi (adaptacyjnymi) pomieszczeń przeznaczonych na ten cel''. Zwycięzcę powinniśmy poznać pod koniec września br. Prawdopodobnie wśród oferentów znajdą się występujące w konsorcjach: Prokom, HP, Computer-Land, IBM, ComArch, Cap Gemini.

Po latach starań MSWiA ogłosiło przetarg nieograniczony na zasadach szczególnych ''na wykonanie, wdrożenie oraz obsługę eksploatacyjną i rozwój systemu informatycznego Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców - CEPiK wraz z robotami budowlanymi (adaptacyjnymi) pomieszczeń przeznaczonych na ten cel''. Zwycięzcę powinniśmy poznać pod koniec września br. Prawdopodobnie wśród oferentów znajdą się występujące w konsorcjach: Prokom, HP, Computer-Land, IBM, ComArch, Cap Gemini.

Wymagane wadium 5 mln zł wskazuje, że zleceniodawca szacuje wartość kontraktu zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami na ok. 500 mln zł. "Wykonawca musi przenieść dane z Wojewódzkich Ewidencji Pojazdów na nowe serwery i do nowych baz danych do końca tego roku, ponieważ zgodnie ze znowelizowaną w 1999 r. Ustawą o ruchu drogowym CEPiK ma zostać uruchomiony 1 stycznia 2004 r." - wyjaśniał w rozmowie z CW Leszek Ciećwierz, wiceminister nadzorujący prace nad CEPiK. "Następnie przez trzy lata będzie trwała aktualizacja centralnej bazy systemu". Budowa i utrzymanie systemu będzie sfinansowane z pieniędzy pochodzących od właścicieli samochodów - firmy ubezpieczeniowe będą odprowadzać na ten cel po 1 euro od każdej polisy OC. Model finansowania CEPiK przewiduje, że wykonawca systemu zostanie spłacony przez państwo do 31 grudnia 2009 r.


TOP 200