Przetarg od podSzewki

Chciałoby się wierzyć, że instytucje publiczne potrafią rozłożyć równomiernie na cały rok swoje inwestycje teleinformatyczne, ale jak się patrzy na Ministerstwo Nauki i Informatyzacji - przekształcone z KBN w lipcu 2003 r. - można w to zwątpić. I tak resort nauki - oprócz wspomnianego, kontrowersyjnego przetargu na koncepcję Wrót Polski - ogłosił także przetarg nieograniczony "na dostarczenie gotowych zdjęć, filmów i tekstów wstawionych w strukturę formatu XML do internetowego Portalu Olimpijskiego, a także umieszczenie dostarczonej treści w wyżej wymienionym portalu wyposażonym w system CMS". Ogłoszenie pojawiło się w biuletynie UZP 23 października br., zaś termin wykonania zlecenia upływa 16 grudnia.

Z kolei 6 listopada br. tenże resort ogłosił przetarg nieograniczony "na opracowanie koncepcji i realizację pakietu oprogramowania informacyjnego serwisu internetowego oraz systemu zarządzania treścią dla Ministerstwa Nauki i Informatyzacji". Otwarcie ofert nastąpi 18 grudnia, co oznacza, że podpisanie umowy z wykonawcą nastąpi najwcześniej w ostatnich dniach roku. A to implikuje termin realizacji. Zakończenie pierwszego etapu realizacji umowy nastąpi trzy miesiące od daty podpisania umowy, zakończenie zaś drugiego etapu realizacji umowy - trzy miesiące od zakończenia pierwszego.

Wreszcie MNiI ogłosiło 14 listopada przetarg nieograniczony "na opracowanie i dostawę koncepcji organizacyjno-funkcjonalnej oraz wymagań odnoszących się do systemu informatycznego gromadzącego i przetwarzającego informacje z obszaru bezpieczeństwa informacyjnego". Jakie terminy? Do 5 grudnia br. można składać oferty, ale już 22 grudnia trzeba przedstawić wyniki prac. Formalnie MNiI zapowiedziało już na początku 2003 r., że planuje takie przedsięwzięcia, publikując ich listę w BZP 71/2003, poz. 29518. Ale oznaczałoby to, że ktoś musiał odpowiednio wcześniej rozpocząć prace, aby spokojnie złożyć teraz ofertę.

Kiedy był już pełny skład

A król zasiadł do obiadu

Nagle deszcz ulewny spadł

Woda wdarła się do składu.

Zostawmy MNiI. Równie ciekawe przetargi ogłaszają obecnie inne instytucje państwowe. Przykładowo, Krajowe Biuro Wyborcze (KBW) nareszcie zdecydowało się na "opracowanie, wykonanie, wdrożenie i nadzór autorski systemu informatycznego Platforma Wyborcza". Termin realizacji mówi sam za siebie: 31.03.2004; 31.10.2004; 31.01.2005; 31.03.2005; 31.05.2005; 28.02.2006 i 31.12.2006. Oto w trakcie kolejnych wyborów, poczynając od tych do Parlamentu Europejskiego, aż po wybory samorządowe, będzie działała jednolita platforma informatyczna modyfikowana zgodnie z obowiązującą ordynacją wyborczą. Utnie to raz na zawsze dyskusje, że KBW szuka wykonawcy systemu wyborczego za pięć dwunasta i to w trybie z wolnej ręki. Wadium wynosi 40 tys. zł, co oznaczałoby, że szacunkowa wartość kontraktu zawiera się między 1,33 mln a 8 mln zł. Otwarcie kopert nastąpi 29 grudnia br.

Samorządy nie pozostają w tyle. Wrocław właśnie ogłosił zapowiedziany niedawno przetarg na dostawę licencji, oprogramowania, wykonanie analizy przedwdrożeniowej i wdrożenie systemu zarządzania personelem. W szranki staną prawdopodobnie wszyscy najważniejsi gracze na tym rynku, w tym firmy polskie Teta i Koma. Jest się o co bić, chociaż wartość tego kontraktu nie jest tak istotna, jak możliwość startu w następnych przetargach przybliżających Urząd Miejski Wrocławia do systemu zintegrowanego klasy ERP. Tyle że ogłoszenie w BZP pojawiło się 14 listopada, otwarcie kopert ma zaś nastąpić 9 grudnia. Pozostaje wtedy 60 dni na wykonanie...

Z funduszu PHARE - w ramach budowy systemu informacji rolniczej - ma natomiast zostać sfinansowana na początku 2004 r. dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania. Również z tych środków - w ramach projektu System Informacji Podatkowej i Konsolidacja Finansów Publicznych - zostanie wykonany i wdrożony Analityczny System Informatyczny na potrzeby Ministerstwa Finansów. Zlecenie obejmuje szkolenia w zakresie: metodologii opracowywania analiz, symulacji i prognoz oraz wykorzystywania danych i narzędzi informatycznych do przeprowadzania analiz, symulacji i prognoz. Kontrakt rozpocznie się na przełomie stycznia i lutego 2004 r., pod warunkiem że okres kontraktacji projektów realizowanych w ramach PHARE 2001 zostanie przedłużony przez Komisję Europejską. W przeciwnym razie procedura przetargowa zostanie unieważniona.

Rozpuściła całą sól

I do morza odpłynęła.

Długo płakał stary król

Nad zagładą swego dzieła.

Zastanówmy się, jakie czynniki poprawią klimat zamówień publicznych w 2004 r.? Przede wszystkim do Sejmu trafił wreszcie całkowicie nowy projekt Ustawy o zamówieniach publicznych. Przetargi będzie można ogłaszać w siedmiu trybach, w tym w formie aukcji elektronicznej, o ile wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 60 tys. euro. Od tej kwoty jest wymagane publikowanie informacji o zamówieniu publicznym w Biuletynie Zamówień Publicznych. Gdy zaś dostawa lub usługa przekracza wartość 130 tys. euro, wtedy również jest wymagane przekazanie informacji Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (OPOCE).


TOP 200