Przetarg na sieci dyspozytorskie w Polsce

Trzy firmy złożyły oferty w przetargu na cyfrową sieć ruchomą typu dyspozytorskiego opartą na ogólnokrajowych częstotliwościach 410-430 MHz. Są to firmy: Inovatel, Polskie Sieci Dyspozytorskie i Telrise.

Trzy firmy złożyły oferty w przetargu na cyfrową sieć ruchomą typu dyspozytorskiego opartą na ogólnokrajowych częstotliwościach 410-430 MHz. Są to firmy: Inovatel, Polskie Sieci Dyspozytorskie i Telrise.

Częstotliwości z zakresu 410-430 MHz są przeznaczone dla cyfrowej ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej typu dyspozytorskiego. Rezerwacja obejmie cały kraj na okres do 31 grudnia 2020 r. Rozpoczęcie wykorzystywania rezerwowanych częstotliwości musi nastąpić nie później niż 31 grudnia 2006 r. Sieci dyspozytorskie mogą stanowić alternatywę dla Tetry, która wciąż nie może powstać. Ich usługi mają być oferowane m.in. firmom kurierskim i przedsiębiorstwom taksówkowym.

Minimalny zakres usług oferowanych w ruchomej cyfrowej sieci telekomunikacyjnej typu dyspozytorskiego przez przyszłego zwycięzcę przetargu obejmuje: usługi głosowe, wiadomości tekstowe, pakietową transmisję danych oraz równoczesną transmisję głosu i danych. Mają być także oferowane takie usługi, jak: wywołania grupowe oraz tworzenie zamkniętych grup użytkowników i dynamiczne zarządzanie grupami użytkowników, szybkie zestawianie połączeń, automatyczne kolejkowanie wywołań z uwzględnieniem ich priorytetów, bezpośrednie połączenia z innymi sieciami publicznymi, dostęp do połączeń alarmowych, identyfikacja rozmówcy. Prace komisji przetargowej mają zakończyć się pod koniec marca br. Zwycięzca zostanie ogłoszony w pierwszych dniach kwietnia.

Cyfrowa sieć dyspozytorska - w porównaniu z siecią analogową - oferuje większą pojemność oraz większe możliwości świadczenia usług dodatkowych, np. szyfrowania komunikacji. W Polsce działa obecnie 11 operatorów komercyjnych sieci dyspozytorskich. Teren całego kraju obejmuje sieć Radio-Net oferowana przez Telekomunikację Polską oraz sieć oferowana wyłącznie na potrzeby zakładów energetycznych przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. Pozostałe sieci mają charakter lokalny.


TOP 200