Przeszkody na drodze rozwoju polskiego Internetu

''Polska Społeczność Internetu'', to nowe stowarzyszenie polskich internautów. Celem powstania PSI jest rozwój Internetu w Polsce i przygotowanie ludzi do życia w warunkach globalnego społeczeństwa informacyjnego. Wedle założycieli stowarzyszenia główną przeszkodą w rozwoju Internetu w Polsce jest monopol telekomunikacyjny, a także restrykcyjne regulacje prawne w zakresie usług związanych z transmisją danych.

''Polska Społeczność Internetu'', to nowe stowarzyszenie polskich internautów. Celem powstania PSI jest rozwój Internetu w Polsce i przygotowanie ludzi do życia w warunkach globalnego społeczeństwa informacyjnego. Wedle założycieli stowarzyszenia główną przeszkodą w rozwoju Internetu w Polsce jest monopol telekomunikacyjny, a także restrykcyjne regulacje prawne w zakresie usług związanych z transmisją danych.

5 lipca br. Sąd Wojewódzki w Katowicach wydał postanowienie o wpisaniu do rejestru stowarzyszenia "Polska Społeczność Internetu". Ponad 150 członków założycieli PSI przygotowuje się teraz do pierwszego walnego zgromadzenia, które uchwali program działania i wybierze władze stowarzyszenia.

Idea powstania organizacji skupiającej polskich internautów narodziła się późną jesienią ub.r. podczas wymiany poglądów na sieciowej liście dyskusyjnej POLIP. Wspólnym wysiłkiem kilkunastu najaktywniejszych administratorów systemów sieciowych powstała Lista Aktualnych Problemów Polskiego Internetu. Do ich rozwiązania potrzebne było zorganizowanie się środowiska. Przekonanie to pogłębiło się po nieudanej próbie zapobieżenia uchwalenia nowelizacji ustawy o łączności, którą podjęło środowisko sieciowe na przełomie lutego i marca. Protest przeciwko nowelizacji nie wyszedł poza sieć, bowiem nie udało się zainteresować nim posłów i senatorów. To był kolejny impuls do utworzenia organizacji. Inicjatorami powstania PSI byli: Daniela Baszkiewicz-Scott, Leszek Bogdanowicz, Rafał Maszkowski i Uhlig.

Wiosną powstała lista dyskusyjna ISOC-PL, na której w toku dwumiesięcznej dyskusji opracowano statut stowarzyszenia, który uchwalono 18 maja w Poznaniu na spotkaniu założycielskim. Komitet założycielski doprowadził do rejestracji PSI. Ludzie, którzy od kilku lat posługują się Internetem jako narzędziem pracy, poszerzania wiedzy i sposobem zagospodarowania wolnego czasu, doszli do przekonania, że jest to twór cywilizacji na tyle potrzebny i pożyteczny, by warto było zmierzać do promocji jego wykorzystania poza środowiskiem naukowo-badawczym.

Przykładem może być "Internet Dla Szkół" program posłużenia się Internetem w edukacji. Dotykamy tu problemu dalszego finansowania rozwoju infrastruktury sieciowej, budowanej dotychczas za pieniądze podatników przeznaczane na rozwój nauki.

Na świecie powszechnie uważa się, że Internet jest siecią komputerową. Innego zdania jest polskie Ministerstwo Łączności, wg którego Internet jest usługą telekomunikacyjną. Ta różnica poglądów niesie ze sobą daleko idące skutki, zwłaszcza w świetle znowelizowanej ustawy o łączności. Świadczenie usług polegające na dostępnieniu konta na komputerze przyłączonym do Internetu wymaga koncesji (wg interpretacji nowych regulacji prawnych przez ministerstwo). Połączenie dwóch sieci komputerowych dwoma drutami wynajętymi od legalnego operatora wymaga uzyskania zezwolenia telekomunikacyjnego. Restrykcyjne ustawodawstwo nie sprzyja rozwojowi Internetu. To, co technicznie można wykonać w parę godzin, wskutek biurokratycznych utrudnień, nie może być wykonane przez lata. Relatywnie wysokie taryfy telekomunikacyjne praktycznie uniemożliwiają prywatnym użytkownikom dostęp do Internetu za pomocą modemu. Jeśli już zapłaci on ok. 100 złotych miesięcznie dostawcy usług sieciowych (który zwykle obsługuje pojedynczych klientów jedynie przy okazji, nie gwarantując właściwej jakości usług), to wysokość rachunków telefonicznych skutecznie zniechęca go do korzystania z sieci.

Tymczasem na świecie Internet rozwija się coraz bardziej dynamicznie. Tym szybciej, im mniej monopolu na świadczenie usług telekomunikacyjnych. Zapewne ten fakt spowodował, że polscy i zagraniczni członkowie PSI za podstawowe zadanie w realizacji swoich celów uważają walkę z monopolem telekomunikacyjnym w naszym kraju.

Być może już wkrótce nie będą w tej walce osamotnieni. PSI stanie się najprawdopodobniej polskim oddziałem Internet Society, istniejącej od 1992 r. światowej organizacji twórców i koordynatorów rozwoju Internetu.

Maciej Uhlig jest zastępcą dyrektora Centrum Techniki Obliczeniowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zajmuje się administrowaniem systemami Unix oraz uniwersytecką siecią komputerową. Jest członkiem założycielem Internet Society i członkiem komitetu założycielskiego Polskiej Społeczności Internetu.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200