Przesyłka w przeglądarce

SPEDPOL jest pierwszą firmą spedycyjną w Polsce, która udostępniła klientom system śledzenia przesyłek przez Internet. Opracowano aplikację wykorzystującą rozwiązania firmy Progress.

SPEDPOL jest pierwszą firmą spedycyjną w Polsce, która udostępniła klientom system śledzenia przesyłek przez Internet. Opracowano aplikację wykorzystującą rozwiązania firmy Progress.

Klienci SPEDPOL-u po wejściu na odpowiednią stronę firmowego serwisu WWW i wprowadzeniu indywidualnego numeru przesyłki mogą się dowiedzieć, gdzie w danej chwili znajduje się nadany przez nich ładunek, a także sprawdzić jego status. "Stworzone przez nas rozwiązanie jest pierwszym etapem wdrożenia kompleksowego systemu monitorowania odchyleń w realizacji usług logistycznych" - mówi Marek Kozak, dyrektor rozwoju systemów informatycznych w firmie Spedycja Polska SPEDPOL.

Wiedza dzięki sieci

Internet powoli staje się standardowym narzędziem obsługi klienta w firmach branży spedycyjno-logistycznej. Coraz więcej przedsiębiorstw rozważa wykorzystanie rozwiązań pozwalających na składanie zleceń spedycyjnych i śledzenie przesyłek za pośrednictwem sieci WWW. Niektórzy myślą też o wdrożeniu systemów umożliwiających zarządzanie w ten sposób powierzchnią magazynową.

System zastosowany w SPEDPOL-u opracowano na podstawie autorskiej aplikacji, wykorzystującej rozwiązania firmy Progress. Dane udostępniane na stronach WWW są automatycznie pobierane z centralnej bazy danych. Na razie aktualizacja informacji odbywa się co pół godziny, informatycy ze SPEDPOL-u pracują jednak nad udostępnieniem systemu w trybie online. Planują również zindywidualizowanie serwisu. Najwięksi klienci firmy otrzymaliby dostęp do autoryzowanych stron, dzięki czemu będą one dostosowane do ich indywidualnych wymagań.

Znać wszelkie opóźnienia

"Nie da się ukryć, że jest to rozwiązanie przeznaczone przede wszystkim dla małych i średnich klientów. Trudno sobie wyobrazić, żeby w ten sposób nadzorowały swoje przesyłki firmy wysyłające setki ładunków dziennie" - przyznaje Marek Kozak. Specyfika działania "dużych" klientów wymaga zastosowania bardziej zaawansowanych rozwiązań, w których wszelkie komunikaty o zdarzeniach spedycyjnych są przesyłane bezpośrednio pomiędzy systemami informatycznymi. SPEDPOL, a także kilka innych firm transportowych umożliwia swoim klientom dostęp do systemów informatycznych, dzięki czemu wszelkie informacje o statusie przesyłki i przebiegu transportu otrzymują jednocześnie zarówno zleceniodawca, jak i spedytor.

Kolejnym działaniem będzie stworzenie systemu monitorowania odchyleń w transporcie. "Nasi najwięksi klienci będą automatycznie otrzymywali wszelkie informacje na temat opóźnień i nieprzewidzianych problemów, które mogą wpłynąć na terminowość dostawy" - mówi Marek Kozak. Dzięki systemowi będą mogli szybko podjąć decyzje, zmieniające dalszy przebieg transportu - np. zastąpić uszkodzone podzespoły nowymi. Będą również mogli zawczasu powiadomić klientów o ewentualnych opóźnieniach. Ma to odpowiedni wydźwięk nie tylko marketingowy. "O problemach w realizacji usługi zleceniodawca musi dowiadywać się od jej wykonawcy odpowiednio wcześniej, nie zaś od swojego klienta w chwili, gdy ten spodziewa się już dostawy" - wyjaśnia Marek Kozak.


TOP 200